KURS ZNAKARZY SZLAKÓW NIZINNYCH I GÓRSKICH JEŹDZIECKICH
NASIELSK 17/19.04.2015r.REGULAMIN
I CEL
Popularyzacja znakowania szlaków turystycznych,
Spotkanie szkoleniowo –integracyjne wymiana doświadczeń znakarskich,
Poznawanie walorów krajoznawczo – przyrodniczych woj. Mazowieckiego,
Szkolenie nowej kadry znakarzy szlaków turystycznych,

II ORGANIZATOR
O/PTTK Warszawa Marymont
Warszawski Zespół Znakarski przy SOW PTTK

III PATRONAT
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

IV TERMIN i MIEJSCE
17/19.04.2015r. Przyjmowanie uczestników od godz. 17:00
Zespół Szkół nr 2 w Nasielsku – Stare Pieścirogi ul. Kolejowa 65

V DOJAZD
Koleje Mazowieckie (KM)

Z dworca PKP Warszawa Zachodnia peron 8 do Nasielska,
Z dworca PKP Warszawa Wschodnia peron 4 do Modlina i przesiadka do Nasielska,
Baza niedaleko dworca PKP Nasielsk ok. 800m,

VI ZGŁOSZENIA
Paweł Kowalczyk ptp9208paczek@o2.pl tel. 510 209 673, do dnia 01.04.2015r.
- dane do zgłoszenia : Imię Nazwisko , Adres , nr leg PTTK , tel. kontaktowy,

VII WPISOWE
Samorealizacja kursu 100 zł na konto O/PTTK W-wa Marymont do dnia 01.04.2015r.
Adres ul. Bogusławskiego 4/50 01-923 Warszawa Fax. +48 22 201 92 25
Konto z dopiskiem: opłata za organizację kursu znakarskiego, Bank Pocztowy S.A.
03 1320 1104 3036 9472 2000 0001

VIII ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- 2 noclegi w warunkach turystycznych (klasy szkolne),
- instrukcję znakowania szlaków turystycznych PTTK wydanie z 2014r.,
- kamizelkę ostrzegawczą (pomarańczową z nadrukiem ZSN i odblaskami),
- materiały na zajęcia teoria i praktyka,
- Certyfikat dla uczestników którzy nie będą spełniać wszystkich wymogów merytorycznych,
- legitymację ZSN lub ZGSJ po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,
- blachę znakarza szlaków nizinnych (do wykupienia przez znakarza 10 zł),
- odcisk okolicznościowej pieczęci kursu,
UWAGA !!! jest możliwość zamówienia dodatkowo POLARÓW (200, 400 czerwono-czarne z odpinanymi rękawami lub bez, z logo blachy Znakarz Szlaków Nizinnych KTP ZG PTTK haft druk cena za polary 200-75zł , 400-100zł.
Kontakt Paweł Kowalczyk tel. 510 209 673 zamówienia termin do 01.04.2015r.
rozmiary S, M, L, XL, XXL.


IX OBOWIĄZKI
Każdy uczestnik kursu jest obowiązany:
- legitymację członkowską z opłaconą składką za 2015r,
- książeczkę OTP z zweryfikowaną odznaką mała srebrna,
- ukończone 18 lat życia,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego lub legitymację kadry programowej PTTK,
- 1 fotografię do legitymacji 3/4cm,
- posiadać karimatę i śpiwór,
- przestrzegać regulaminu kursu oraz poleceń organizatora,
- utrzymywać porządek w miejscu zakwaterowania,
- przestrzegać Kartę Turysty oraz przepisy p-poż. i ochronie przyrody,
- posiadanie stroju do prac w terenie.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kurs odbędzie się bez względu na pogodę, Program szkolenia KTP-GTJ ZG PTTK dostępny na stronie www.ktpzg.pttk.pl (szlaki),
2. Uczestnicy chcący rozszerzyć uprawnienia o zakres tematyki znakowania Górskich Szlaków Jeździeckich proszeni są o udokumentowanie minimum trzyletniego okresu wykonywania prac znakarskich w terenie,
3. UWAGA ! Mile widziane dostarczenie przez uczestników kursu zestawów znakarskich lub dokumentacji fotograficznej w celu wymiany doświadczeń znakarskich,
4. Uczestnicy posiadający opłaconą składkę członkowską posiadają ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej PTTK,
5. Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie,
6. Za szkody wynikłe na kursie i wobec uczestników i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają ,
7. UWAGA ! Wyżywienie uczestnicy organizują sobie na koszt własny !!
8. Nie przestrzeganie regulaminu kursu , poleceń organizatorów oraz pozostałych obowiązków , może być powodem usunięcia uczestnika z kursu , powiadomieniem instytucji , która kierowała na kurs.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów kursu!!!

XI KADRA
Kierownik kursu :Włodzimierz Kania ZSN 355 tel.604 823 756 ,
V-ce Kierownik kursu : Paweł Kowalczyk ZSN nr 357 tel. 510 209 673
Sekretarz kursu: Wiesław Pietrzak ZSN nr 979 , tel. 795 603 556

XII KOMISJA EGZAMINACYJNA
Konrad Bielecki ZSN nr 001, Witold Rosa Przewodniczący GTJ ZG PTTK, Ryszard Bałabuch ZSN nr 140, Bartosz Leoniak ZSN nr 971 Włodzimierz Kania ZSN nr 355 Paweł Kowalczyk ZSN nr 357.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.