Międzynarodowa Konferencja popularno-naukowa
"SZLAKI TURYSTYCZNE A PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA"
Odbyła się w schronisku PTTK na Kalatówkach
w dniach 17 - 19.10. 2007

Konferencja była jednym z ważniejszych elementów "Roku szlaków turystycznych PTTK". Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie do wypracowania teoretycznych podstaw stworzenia w Polsce jednolitego sytemu wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków turystycznych. Szeroko poruszone zostały problemy strategii rozwoju turystyki oraz znaczenia atrakcyjnych szlaków turystycznych w poprawie polskiej oferty turystycznej. Mówiono o naszych szlakach dalekobieżnych stanowiących obecnie część międzynarodowego układu. Poruszano niezwykle istotny problem pilnego wprowadzenia unormowań prawnych oraz o udoskonaleniu szkolenia kadry znakarskiej.

Wprowadzenie do Konferencji, jako Koordynator Projektu "Rok szlaków turystycznych PTTK" wygłosiła Jolanta Śledzińska. Konferencję otworzyło uroczyste wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Lecha Drożdżyńskiego.

Po czym moderację Konferencji przekazano prof. Poli Kuleczce. W bogatym programie trzydniowej Konferencji z nalazło się 27 wystąpień i referatów. Przygotowali je i wygłosili: Andrzej Gordon Sekretarz Generalny ZG PTTK, Jan Havelka Honorowy Prezes EWV z Klubu Czeskich Turystów, inż. Miroslav Herchl Prezes Klubu Słowackich Turystów, Vasyl Gutyrak z Fundacji "Karpackie ścieżki" z Ukrainy, mgr. Karel Markvart z Klubu Czeskich Turystów, Agata Kapłon z COTG ZG PTTK, Jerzy Kapłon Dyrektor COTG ZG PTTK, dr. Wojciech Robaczewski z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Pola Kuleczka z Instytutu Krajoznawstwa Wyższej Szkoły zawodowej w Sulechowie dr. Marek Staffa Wice Prezes ZG PTTK, Jerzy Gajewski Przewodniczący KTG ZG PTTK, Zbigniew Boroński z Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Anatolij Yaremczyszyn z Ukrainy, dr. Alina Zajadacz z Uniwersytetu Poznańskiego, Grażyna Orłowska-Rybicka z Komisji Turystki Jeździeckiej ZG PTTK, Mirosław Czerny z Centralnego Ośrodka Turystyki Wodnej, dr. Jerzy Gospodarek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr. Andrzej Stasiak z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Alicja Gotowt-Jeziorska z Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, Adam Zaczkowski ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, Jarosław Wnorowski z Lubuskiej organizacji Turystycznej, Andrzej Kaleniewicz z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wiktor Tomasz z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Jakub Borejszo z Wigierskiego Parku Narodowego, Andrzej Czaderna z Magurskiego Parku Narodowego, Barbara Wieniawska-Raj z Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krystyna Popko -Tomasiewicz reprezentująca Gorczański Park Narodowy.

Oprócz niezwykle interesującej części merytorycznej dla uczestników konferencji przygotowano również takie atrakcje jak przejście trasą pierwszego, historycznego szlaku wytyczonego przed 120 laty z Toporowej Cyrli przez Psią Trawkę, Polanę Waksmundzką i Wodogrzmoty Mickiewicza do Morskiego Oka oraz wieczór z kapelą góralską. W konferencji uczestniczyli Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Włodzimierz Majdewicz oraz Vice Przewodniczący KTP ZG PTTK ds. nizinnych szlaków znakowanych Konrad Bielecki. Obecny był również członek KTP ZG PTTK Andrzej Stróżecki tym razem jako Przewodniczący Komisji Narciarskiej ZG PTTK.

Komplet materiałów z konferencji zostanie opublikowany a szczegółowych informacji o jej przebiegu należy szukać na stronie internetowej Zarządu Głównego PTTK.

Opracowanie i foto Włodzimierz Majdewicz

Foto relacja z Konferencji - foto: Jerzy Maciejewski


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.