XI Centralny Kurs
Znakarzy Szlaków Pieszych Nizinnych PTTK
W dniach 4 i 5 kwietnia br. w Radomiu został zorganizowany XI Centralny Kurs Znakarzy Szlaków Pieszych Nizinnych PTTK.
W kursie uczestniczyło 11 kandydatów na Znakarza i 4 kandydatów na Pomocnika Znakarza - po 4 osoby z Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku i Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, 3 osoby z Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku i po 1 osobie z Oddziałów PTTK w Koszalinie, Nowej Soli, Słupsku i Stołeczmego Oddziału Wojskowego w Warszawie.
Pierwszego dnia zajęcia z: przepisów prawnych, roli i funkcji szlaku, centralnej kartoteki szlaków PTTK, struktury służby znakarskiej, zasad projektowania szlaków, rodzaju urządzeń informacyjnych i zasad prowadzenia prac znakarskich poprowadził Konrad Bielecki. Z techniką znakowania i narzędziami niezbędnymi do znakowania szlaków zapoznał Józef Tokarz - członek Podkomisji ds. Szlaków i Znakarzy KTP ZG PTTK.
Drugiego dnia uczestnicy kursu zostali podzieleni na dwie grupy, które przystąpiły do odnowienia 2 odcinków szlaku MZ-5210z przebiegających przez Radom. Zajęcia praktyczne - nauka znakowania szlaku przy niemal letniej pogodzie przeprowadzili doświadczeni znakarze: Józef Tokarz z Koszalina i Piotr Zgoda z Radomia przy współudziele Konrada Bieleckiego. Każda grupa odnowiła ponad 2 km szlaku.
Po zajęciach w terenie uczestnicy kursu zostali poddani sprawdzianowi ze znajomości przepisów i zasad znakowania szlaków wynikających z Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych. Przy ocenie poszczególnych kandydatów wzięto pod uwagę zaangażowaniu podczas zajęć praktycznych w terenie.
Wszyscy uczestnicy kursy z wynikiem pozytywnym uzyskali uprawnienia Znakarza Szlaków Nizinnych PTTK, a 4 niepełnoletnie osoby zaświadczenie o ukończeniu kursu i tym samym zostali Pomocnikami Znakarza PTTK.
A to kilka zdjęć z zajęć w terenie.
Konrad Bielecki

malowanie strzałki


strzałka


szefowie kursu i "nasz rodzynek"


"młody" w akcji


Grupa I po zakończeniu zajęć.


Odnowiona strzałka


Przybory znakarza


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursant w akcji odnawiania znaku.


Ocena wykonanych białych pasków


Malowanie znaku na słupie


Przemarsz do następnego znaku


Autor wzystkich zdjęć - Jan ZYCH z Rumi - na grodzisku "Piotrówka" w Radomiu


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Kursanci w akcji


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.