XII Centralny Kurs
Znakarzy Szlaków Pieszych Nizinnych PTTK

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK zorganizowała w Radomiu w dniach 27 i 28 marca 2010 r. XII Centralny Kurs Znakarzy Pieszych Nizinnych Szlaków Turystycznych PTTK.
Na kurs zgłosiło się 22 kandydatów po 3 osoby z O.PTTK: Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w Zawierciu oraz po jednej lub dwie osoby z Gdyni, Koszalina i Warszawy. Na uwagę zasługuje trzypokoleniowa rodzina (babcia, córka i wnuk) z Olsztyna.
Kandydaci na znakarzy uczestniczyli w wykładach o: przepisach państwowych dotyczących szlaków turystycznych, historii znakowania szlaków, regulaminie znakarza, instrukcji znakowania, materiałach i narzędziach niezbędnych przy znakowaniu.
Drugi dzień został przeznaczony na zajęcia praktyczne w terenie - odnowienie szlaku MZ-5209s - z Jedlni Letnisko, PKP do ośrodka szkoleniowego Lasów Państwowych w Jedlni. Uczestnicy podzieleni na 2 grupy ucząc się malować znaki, odnowili około 4,0 km tego szlaku. Następnie przystąpili do egzaminu. Część teoretyczną i praktyczną kursu zaliczyli wszyscy uczestnicy, ale 7 osób nie przedstawiła książeczki OTP ze zweryfikowaną odznaką w stopniu małym srebrnym i uprawnienia otrzymania po uzupełnieniu tego wymogu.
Wykłady na kursie prowadzili: Konrad Bielecki i Józef Tokarz z Koszalina, a praktyczną naukę znakowania przeprowadzili: Józef Tokarz i Dariusz Zając z Radomiu pod nadzorem Konrada Bieleckiego.

Konrad Bielecki
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.