Dolnośląska Narada Aktywu Turystyki Pieszej
26/27 I 2008 r. - Jawor

W dniach 26-27 I 2008 r. odbyła się w Jaworze Dolnośląska Narada Aktywu Turystyki Pieszej. Pierwszego dnia, w sobotę obradował Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej pod przewodnictwem Kolegi Henryka Antkowiaka. Na spotkaniu przedyskutowano i przyjęto plan pracy na 2008r.oraz program tegorocznej wiosennej narady. W niedzielę 106 uczestników narady spotkało się w Teatrze Miejskim w Jaworze. Naradę otworzył Kolega Zdzisław Nowocień, wiceprezes jaworskiego Oddziału PTTK. Powitał przybyłych gości. W pierwszej kolejności najstarszego dolnośląskiego turystę, Honorowego Członka PTTK, 95-letniego Teofila Ligenzę vel Ozimka, wicestarostę powiatu jaworskiego Michała Lenkiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Barańskiego i burmistrza Miasta Jawora Artura Urbańskiego. Następnie zostali powitani członkowie Głównej Komisji Turystyki Pieszej PTTK Koledzy Ryszard Bałabuch i Henryk Antkowiak, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, prezesi Oddziałów PTTK Wrocław - Fabryczna, Prochowice, Huty Miedzi Legnica, Lubina i dolnośląscy turyści przybyli na to spotkanie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Przodowników Turystyki Pieszej. Po niebiańskich szlakach wędrują już Koledzy Adam Hormański z Lubawki, Eugeniusz Uciński i Eugeniusz Nowak z Wrocławia.
Szef imprezy 6 x Dolny Śląsk, Kolega Zdzisław Nowocień przypomniał krótko historię tego indywidualnego rajdu i podsumował jego 35 edycję. Najlepsi uczestnicy Koleżanka Krystyna Pudło wśród kobiet i Kolega Henryk Antkowiak (meksykański kapelusz) wśród mężczyzn, oraz inni otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Jaworze. A sam szef z okazji 20-letniego prowadzenia tej imprezy otrzymał wręczony przez Kolegę Henryka Antkowiaka pamiątkowy kapelusz "National Geografik".
Po przerwie odbyła się Narada Piechurów Dolnego Śląska pod przewodnictwem szefa Kolegi Henryka Antkowiaka.
Julian Szymszon, wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej wręczył legitymacje i dyplomy za imprezy organizowane przez Oddział Wrocławski PTTK.Leszek Drabczyk prezes jaworskiego oddziału PTTK zapoznał uczestników spotkania z działalnością oddziału w 2007 r. Urszula Norko została wyróżniona dyplomem za działalność turystyczną w 2007 r. a Koledze Henrykowi Antkowiakowi wręczono Odznakę 50-lat w PTTK.
Następnie Koledzy Jan Szymczak z Wrocławia, Jerzy Błaszczyk z Wroclawia, Marian Hawrysz z Lubina i Koleżanka Antonina Sobierajska z Jeleniej Góry krótko omówili udział dolnoślązaków w imprezach centralnych( OWRP w Bielsku-Białej i 50 Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Zawierciu), oraz w imprezach dolnośląskich,( 43 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Międzyrzeczu, Wiosenna Narada Piechurów we Wrocławiu i VI Złaz Piechurów w Skałce), które odbyły się w 2007r.
Zapoznano też obecnych z regulaminami imprez centralnych (OWRP w Elblągu, 51 Ogól. Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Lublinie) i dolnośląskich (44 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Międzygórzu, Wiosenna Narada w Legnicy i VII Złaz w Sobótce) w 2008 r. Kolejnym punktem narady było zatwierdzenie planu pracy na 2008r.
W czasie przerwy organizatorzy przygotowali poczęstunek - chleb ze smalcem i ogórkiem. Można było obejrzeć wystawę znaczków zlotowych i plansz przedstawiających historię Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zaprezentowaną przez kol. Edmunda Rakowskiego ze Świeradowa Zdroju, pięknie wykonane kroniki rajdowe "Zamki, pałace i dworki", "Ratusze w Polsce" oraz odznaki "Szlakami Powstania Wielkopolskiego". Duże zainteresowanie wzbudzała zaprezentowana na zakończenie spotkania kolekcja lasek turystycznych z różnych stron świata zgromadzona przez Kolegę Henryka Antkowiaka.Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.