Sprawozdanie z VII Rajdu Zimowego
odbytego w dniu 8 lutego 2009 r.
z metą w Gnieźnie - Piekarach
W dniu 8.02.09 Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zorganizował VII Rajd Zimowy pod patronatem Wójta Gminy Gniezno - Włodzimierza Lemana.

Rok 2009 - to Rok Dzieci i Młodzieży w PTTK
Celem rajdu było - zwiedzenie wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego
Naród Sobie - poświęconej 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 • zapoznanie się z walorami i urokami Ziemi Gnieźnieńskiej w szacie zimowej,
 • upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja czynnych form wypoczynku,
 • zacieśnianie więzi koleżeńskich wśród turystów
Organizatorami VII Rajdu byli:
 • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie ,
 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
 • Urząd Gminy Gniezno,
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego,
 • Klub Górski "Ornak" Gniezno
 • Gospodarstwo PP Różańskich -Piekary.
Wytyczono dwie trasy rajdowe.
I - Muzeum PPP w Gnieźnie - zwiedzanie wystawy i przejście ulicami Orzeszkową, Głęboką,Wieśniaczą do Żernik, następnie na metę rajdu ,która zlokalizowano na Osiedlu Zachodnim - Piekary.
II - Dworzec PKP - przejście ulicami Dworcową - wiadukt ks.J.Popiełuszki - zejście do ulicy Polnej,dalej drogą przy Ogrodach działkowych im.J.Chociszewskiego, wychodzimy na ul.J.Kostrzewskiego i dochodzimy do Muzeum. Po zwiedzeniu wystawy, grupy rajdowe uczestniczące na tej trasie dotarły na metę rajdu, j.w.

W muzeum Wystawę "Naród Sobie" przybliżyły turystom-rajdowcom pracownice Muzeum PPP, panie Halina Kowalska - kustosz wystawy i Anna Dąbek z Działu Edukacji.
Część turystów, miała do wypelnienia Karty zadań, które przygotowało muzeum dla zwiedzających Wystawę "Naród Sobie". Każda z drużyn uczestniczących w rajdzie otrzymała Certyfikat zaświadczający o zwiedzeniu w/w wystawy. Najmłodsi turyści wykonywali rozety powstańcze. Każdy z uczestników rajdu otrzymał wydanie specjalne Monitoru Wielkopolskiego poświęconemu Powstaniu Wielkopolskiemu.
Wychodziliśmy z Muzeum PPP bardzo zadowoleni, że poszeżylismy wiedzę o tak bliskiemu, sercu Wielkopolan, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.
Po dotarciu na metę VII Rajdu, turyści zostali poczęstowani smaczną grochówką,przygotowaną przez Restaurację "Paula", a zasponsorowaną przez Starostwo Powiatowe.
Patronat nad VII Rajdem Zimowym przyjął Wójt Gminy Gniezno, który ufundował dla uczestników znaczki rajdowe.
W rajdzie uczestniczyło przeszło 260 turystów, z szkół podstawowych miasta Gniezna, SP nr.2, 5, 6, 9, oraz Jankowa Dolnego i Zdziechowy, Gimnazjum z Witkowa, z Z.Sz.Pon. Nr 3 i 4 z Gniezna, Zespołu Sz.Ekonomiczno-Odzieżowych, Gimnazjum nr 11, Domu Dziecka, Warsztatów Terapi Zajęciowej z Gniezna, Oddziału Szpitalnego Gimnazjum nr 11, Koło Foto-Turystyczne z Gniezna, drużyna z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Klub Górski "Ornak" oraz najliczniejsza grupa słuchaczy Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gniezna.
Na mecie zlokalizowanej na terenie PP. Różańskich, było ognisko, przeprowadzono i oceniono konkursy na: Bukiet zimowy, Rzeźba śniegowa, Wielobój sprawnościowy.
Czynny był punkt weryfikacyjny OTP, gościliśmy Telewizję Gniezno, a nagrody wręczał, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, pan Krawczyk.

Zwycięzcami konkursów byli:
Bukiet zimowy
            I Z.S.E-o Gniezno
            II Zespół Sz.Ponad. nr 3 G-no
Rzeźba
            I "Remik" Gimnazjum Witkowo
            II "Biegalski" _Witkowo
Wielobój sprawnościowy
            I Przybylska - Z.S.E-O Gniezno
            II Krzysztof Paruszewski - Gim.Witkowo
            III Jakub Biegalski - Gim.Witkowo"

W organizacji mety rajdu pomagali: M. Gajda i Elżbieta Ewiak - sekretariat, wydawali grochówkę: Marek Wojciechowski i Slawek Skudzawski, konkurencje sprawnościowe Prowadzili: Walenty Kaźmierczak, Czesław Wilkosz, Edward Polański, Henryk Michalak, Tadeusz Gajda.
Weryfikował odznaki OTP i dokumentował pobyt na rajdzie Okolicznościową pieczęcią. Turystów na metę rajdu przyprowadzili: Krystian Grajczak, Zbigniew Zgorzelski, Jerzy Wojciak.
W organizacji VII Rajdu Zimowego bardzo pomogli: Wójt Gminy Gniezno,Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego,Dyrektor Muzeum P.P.P. w. Gnieźnie.


                       Komandor VII Rajdu Zimowego
                            Mirosław TomaszewskiPowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.