Spotkanie z okazji 55-lecia
Komisji Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno KrajoznawczegoW piątek 11 stycznia 2008 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone 55 rocznicy powołania Komisji Turystyki Pieszej.
Po powitaniu przedstawicieli władz naczelnych Towarzystwa, Lecha Drożdżyńskiego Prezesa Zarządu Głównego PTTK, Andrzeja Gordona Sekretarza Generalnego, ks. dr Jerzego Pawlika oraz uczestniczących spotkaniu weteranów, przyjaciół, gości i aktualnych działaczy Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK oraz jej współpracowników głos zabrał Włodzimierz Majdewicz Przewodniczący Komisji.
W swoim wystąpieniu mówił o tym jak przed 55 - laty, w czerwcu 1952 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powołał Komisję Turystyki Pieszej. Z której inspiracji i dzięki jej staraniom na terenie całej Polski powstawały Okręgowe Komisje Turystyki Pieszej, Sekcje Piesze na szczeblach Oddziałów, tworzono kadrę turystyki pieszej, niebawem pojawiła się Odznaka Turystyki Pieszej. Tamtym działaniom towarzyszył szczery entuzjazm.
Podkreślił, że od początku starano się kształtować wzorzec turysty pieszego - krajoznawcy. Czyniono tak zgodnie z obowiązującym do dziś przekonaniem, że prawdziwa turystyka piesza bez krajoznawstwa istnieć nie może.
W dalszej części wystąpienia wspomniał 50 -lecie KTP ZG PTTK obchodzone uroczyście w 2002 roku. Przedstawiał aktualne kierunki działania i podsumował efekty prac podejmowanych przez Komisję w minionym od jubileuszu pięcioleciu.
Stwierdził, że ostatnie pięć lat było dla Komisji okresem intensywnej i niełatwej pracy. Borykano się z dotkliwymi trudnościami spowodowanymi drastycznym zmniejszeniem składu osobowego Komisji i znacznym zmniejszeniem środków na działalność. Przy tym zadań stojących przed Komisją nie ubywało, przeciwnie pojawiały się nowe.
Kolega Lech Drożdżynski Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajozanawczego odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego Komisji okolicznościowy list. Podkreślił w nim ważne miejsce i znaczącą rolę turystyki pieszej i Komisji Turystyki Pieszej w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym. Pozytywnie ocenił różnorodność kierunków działania i konsekwencję w ich realizacji.
Kolega Andrzej Gordon Sekretarz Generalny wystąpił z pięknym bukietem czerwonych róż, którymi obdarowano wszystkie obecne panie.
Następnie Przewodniczący KTP ZG PTTK wręczył zebranym okolicznościowe medale "55-lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK" wraz z Dyplomami. Ostatnim punktem programu pierwszej części spotkania była audiowizualna prezentacja dynamicznie rozwijającej się witryny internetowej Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
W czasie przerwy wykonano serię pamiątkowych zdjęć.
W drugiej roboczej części styczniowego spotkania odbyło się pierwsze w 2008 roku posiedzenie KTP ZG PTTK. W roboczej części spotkania przyjęto plan pracy Komisji na 2008 rok, omówiono najbliższe działania oraz sprawy bieżące.
Spotkanie zgodnie z założeniami spotkanie miało charakter kameralny oprócz osób wymienionych z nazwiska na spotkanie przybyli zaproszeni goście - Koleżanka Wanda Skowron Przewodnicząca Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK, Kolega Edward Jabłoński Vice Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Kolega Tadeusz Martusewicz Przewodniczący Kapituły Odznaczeń ZG PTTK oraz Koleżanka Barbara Kalinowska z Biura ZG PTTK.
Z radością witano weteranów Komisji Koleżanki i Kolegów, Wandę Bem - sekretarza jej pierwszego składu w 1952 roku, Annę Andrusikiewicz z Olsztyna, Władysława Gwardysa z Warki od kilkudziesięciu lat członka Prezydium - aktualnie Honorowego Przewodniczącego, Aleksandra Wójcika z Lublina, Teresę Trębalę z Płocka- aktualnie współpracującą z Komisją oraz Henryka Tomkiewicza - Przewodniczącego KTP ZG PTTK przez lat dwadzieścia od 1868 do 1988 roku.
Na spotkanie przybyli członkowie aktualnej Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Poza prowadzącym spotkanie Przewodniczącym Włodzimierzem Majdewiczem obecni byli dwaj Vice Przewodniczący Konrad Bielecki z Radomia i Stanisław Łuć z Warszawy, Sekretarz Jadwiga Zwierz z Warszawy, Henryk Antkowiak z Legnicy, Ryszard Bałabuch z Puław, Romuald Cholewa z Zabrza, Elżbieta Nowak z Olsztyna oraz stali współpracownicy Kazimierz Chwesiuk i Monika Pszczółkowska z Warszawy, Paweł Mordal z Szamotuł i Marcin Czerwieński z Pleszewa. Obecna była również Jadwiga Garapich - Prezes Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej oraz Marian Tomaszewski - Prezes Oddziału "Ziemi Elbląskiej" z Elbląga.
Była okazja do rozmów, w których wątki wspomnieniowe przeplatały się z tematami aktualnymi. Spotkanie dawno nie widzianych przyjaciół sprzyjało serdecznej koleżeńskiej atmosferze, w której czas mijał niezwykle szybko.
Znamiennym i niewymagającym komentarza jest fakt, że wśród trzydziestu uczestników tego styczniowego spotkania zorganizowanego z okazji 55- rocznicy powołania KTP G PTTK obecnych było 10 Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.


Foto relacja ze spotkania - foto: Marcin Czerwiński

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.