Włodzimierz Majdewicz

Listopadowe spotkanie
"PTTK W 90 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2008"


W sobotę 22 listopada 2008 roku w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się uroczyste sympozjum pod hasłem "PTTK W 90 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2008".W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziałów PTTK z różnych stron Polski. Obecni byli Honorowi Członkowie PTTK ks. dr Jerzy Pawlik, Henryk Tomkiewicz, Władysław Gwardys, Konrad Bielecki, Włodzimierz Majdewicz oraz Sekretarz ZG PTTK Marek Boguszewski. Obecna był również Komisja Turystyki ZG PTTK w pełnym składzie i jej stali współpracownicy.
Na początek powiało młodością, uczennice reprezentujące Oddział PTTK w Żarnowie koło Końskich wykonały wiązankę piosenek legionowych wprowadzając zebranych w nastrój i przywołując klimat niedawnych podniosłych i radosnych zarazem rocznicowych uroczystości.
Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK nadała temu sobotniemu spotkaniu charakter symbolicznego podsumowania różnorodnych działań podejmowanych w związku z kolejnymi rocznicami odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 i jej obroną w roku 1920. Podkreślano fakt, że wśród tematyki historycznej często eksponowanej w imprezach pieszych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wielokrotnie sięgano do tematyki historycznej.
Ale były takie czasy nie wszystko wolno było przypomnieć, nie o wszystkim wolno było opowiadać i nie wszystko można było pokazywać turystom. Walki Legionów Józefa Piłsudskiego, odzyskanie niepodległości w 1918 roku, wojna roku 1920 te tak ważne etapy historii Polski przez całe dziesięciolecia PRL-u oficjalnie nie istniały. Przypominanie o ludziach i ich czynach, które zaowocowały odzyskaniem przez Polskę niepodległości było niebezpiecznie i pociągało określone konsekwencje. Nie wszystko jednak można było zniszczyć i ukryć. Pozostały opuszczone cmentarze, zapomniane żołnierskie mogiły, pamiątkowe kapliczki, pomniki. Wiele z tych cennych pamiątek przetrwało w ukryciu kryjówkach, dziś oglądamy je z zadumą w trakcie krajoznawczych wędrówek.
Pozostało jednak najważniejsze wiedza o tamtych latach przekazywana w rodzinach przez dziadków i ojców. Pod pomniczkami i na mogiłach pojawiały się kwiaty i znicze pozostawiane przez wędrujących turystów. Odbywały się organizowane dla wąskiego grona osób spotkania listopadowe, przy ogniskach w gronie przyjaciół rozmawiano o wydarzeniach roku1918 i śpiewano legionowe piosenki.
Gdy przyszły zmiany i wreszcie było można swobodnie mówić i działać. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK opracowała założenia organizacyjne ogólnopolskiej akcji imprez pieszych" PTTK W 70 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI". Niebawem teren całej Polski przemierzały grupy turystów pieszych wędrujące na miejsca bitew i potyczek w 70 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku. Pojawiło się wtedy na fali powszechnego entuzjazmu wiele cennych inicjatyw lokalnych. Rozpoczęto organizowanie rocznicowych rajdów i wycieczek pieszych, większość z nich weszła na stałe do lokalnych kalendarzy imprez PTTK.
W trakcie spotkania przypomniano tamte pierwsze inicjatywy i wszystkie kolejne aż po te organizowane dla uczczenia 90 rocznicy odzyskania niepodległości.
Symboliczne podziękowania w formie okolicznościowych dyplomów od Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK otrzymały:
   Świętokrzyski Oddział PTTK w Kielcach,
   Oddział PTTK we Włodawie,
   Oddział PTTK w Szamotułach,
   Hutniczy Oddział PTTK w Krakowie,
   Oddział PTTK w Końskich,
   Oddział PTTK w Żarnowie,
   Oddział PTTK Warszawa Praga Południe,
   Oddział PTTK w Jaworznie,
   Oddział PTTK w Płocku,
   Oddział PTTK im. Wiktora Krawczyka Warce,
   Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie,
   Oddział PTTK im. Elwiro Andriollego w Otwocku,
   Stołeczny Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie.
Wśród wyróżnionych osób znalazło się wiele nazwisk znanych działaczy PTTK z terenu całego kraju byli to Henryk Tomkiewicz z Warszawy, Władysław Gwardys z Warki, Jerzy Kudlicki z Otwocka, Tomasz Węgrowski z Kielc, Helena Kowalczyk z Kielc, Jerzy Kowalczyk z Kielc, Władysław Rusak z Krakowa, Stanisław Kornaś z Tarnowa, Mieczysław Tokarski z Włodawy, Paweł Mordal z Szamotuł, Czesław Wójcik z Krakowa, Andrzej Kowalski z Warszawy,Wojciech Pasek z Końskich, Maria Tkaczyńska z Płocka, Jadwiga Garapich z Warszawy, Grażyna Szafińska z Żarnowa, Włodzimierz Szafiński z Żarnowa oraz Monika Pszczółkowska z Warszawy.
Spotkanie to było doskonałą okazją do jeszcze innego rodzaju wyróżnień. W roku 2004 w 90-tej rocznicy wymarszu z Krakowa 6.08.1914 r. I-szej Kompani Kadrowej, Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Oddziału PTTK przy Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie, ustanowiła Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego", duża w tym zasługa nieżyjącego już niestety Ryszarda Bieleckiego i Władysława Ruska. Ponieważ odznaka bywa nadawana honorowo uroczyste sympozjum było świetną okazją do wręczenia Honorowych Odznak "Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego". Odznaki wraz z dyplomami wyróżnionym wręczał Kol. Czesław Wójcik Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie. Na dyplomach umieszczono się następujący tekst:
"W uznaniu zasług za upowszechnianie wiedzy o czynie zbrojnym Legionów Józefa Piłsudskiego oraz historii oręża polskiego-Komisja Turystyki Pieszej Hut niczego Oddziału PTTK w Krakowie przyznaje ustanowioną przez siebie Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego".
Odznak tych wręczono jedenaście. Czterema wyróżniono Oddziały PTTK w Otwocku, w Tarnowie, w Warce i Oddział Stołeczny w Warszawie. Pozostałe siedem odznak otrzymali Koledzy,Jerzy Kudlicki, Władysław Gwardys, Henryk Tomkiewicz, Stanisław Kornaś, Andrzej Kowalski,Maria Tkaczyńska i Włodzimierz Szafiński.
Zaprezentowano zebranym obszerny materiał urozmaicony pokazem multimedialnym i wzbogacony interesującymi wypowiedziami przedstawicieli Oddziałów PTTK.
Ważnym uzupełnieniem była wystawa prezentująca wydawnictwa, medale pamiątkowe, odznaki, znaczki rajdowe, dokumenty i fotografie - te pamiątki to plon wieloletnich rocznicowych działań komórek terenowych.
Z przeprowadzonego podsumowania wynika, że w odpowiedzi na kolejne rocznicowe apele Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK różnorodne ciekawe imprezy rocznicowe organizowały liczne Oddziały PTTK, Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej, Kluby Piesze i Koła PTTK.
Osobistymi refleksjami na temat historii i patriotyzmu podzielił się z zebranymi najstarszy uczestnik sympozjum ks.dr Jerzy Pawalik. Sekretarz ZG PTTK Marek Boguszewski odczytał skierowany do Komisji Turystyki Pieszej list Sekretarza Generalnego PTTK Andrzeja Gordona a Prezes ZG PTTK Lech Drożdżynski przekazał telefoniczne pozdrowienia.
Przypomniano jedynie część działań PTTK podejmowanych w związku z kolejnymi rocznicami odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 i jej obroną w roku 1920.
Zgodnie stwierdzono, że warto zebrać dane o pozostałych naszych imprezach rocznicowych i stworzyć dokumentujące je kompletne opracowanie. Aby to zrealizować niezbędna będzie współpraca jednostek terenowych. Sięgnijcie do regionalnych kronik, archiwów, kolekcji i pamięci starszych kolegów.
W trakcie sympozjum dokonano promocji nowej odznaki turystycznej "PTTK W 90 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2008" jest to wspólna inicjatywa Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i Oddziału PTTK w Szamotułach. Należy jeszcze dodać, że uczestnicy sympozjum otrzymali pierwsze egzemplarze najnowszego wydania gazetki "Piechur". Był to jubileuszowy numer 15(50) w znacznej części poświecony 90- rocznicy odzyskania niepodległości.
Dużym powodzeniem cieszyła się przygotowana na tę okazję pieczęć okolicznościowa.

fot. Szymon WołkowiczPieczęć okolicznościowa


Wzór pisma gratulacyjnego dla Dzialaczy


Wzór pisma gratulacyjnego dla Oddziału
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.