S P R A W O Z D A N I E
Z PRZEBIEGU XVII OGÓLPOPOLSKIEJ NARADY ZNAKARZY NIZINNYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK

Narada odbyła się w dniu 18 października 2008 roku w Warszawie w Sali Konferencyjnej Zarządu Głównego PTTK.
W naradzie uczestniczyli: Włodzimierz MAJDEWICZ - Członek Honorowy PTTK, przewodniczący KTP ZG PTTK, Konrad BIELECKI -Członek Honorowy PTTK, wiceprzewodniczący KTP ZG PTTK ds. szlaków, Jadwiga ZWIERZ - sekretarz KTP ZG PTTK, Ryszard BAŁABUCH - członek KTP ZG PTTK, Marian HADAŚ - pracownik biura ZG PTTK odpowiedzialny za rozliczenia finansowe zadań zleconych oraz 19 znakarzy.
Narada była poświęcona omówieniu:

  1. Stanu danych w Centralnej Komputerowej Ewidencji Nizinnych Szlaków Turystycznych i w ewidencji znakarzy.
  2. Sprawom szkolenia znakarzy - zgłoszenie potrzeb na szkolenie znakarzy i ewentualne ustalenie daty i miejsca organizacji centralnego kursu znakarzy (propozycja 28-29.03.2009 w Radomiu).
  3. Projektu Regulaminu Znakarza Szlaków Turystycznych opracowanego przez Marka Staffę - wiceprezesa ZG PTTK.
  4. Ostateczne przyjmowanie rozliczeń z prac znakarskich w roku 2008.
  5. Ostateczne przyjmowanie wniosków na prace znakarskie w 2009 roku.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Uczestnicy narady otrzymali wykaz ilości i długości szlaków w Polsce z podziałem na województwa i grupy znakarskie działające przy poszczególnych jednostkach PTTK, ilość znakarzy w województwach z podziałem na ich status (czynny, nieczynny, zrezygnował, zmarł) oraz projekt regulaminu Znakarza.
W trakcie dyskusji stwierdzono, że do poszczególnych jednostek PTTK należy wystąpić z pismem wraz z wykazem szlaków i znakarzy o zweryfikowanie danych zawartych w centralnej ewidencji. Jednocześnie zwrócono uwagę, że jednostki PTTK nie podają aktualnych danych o zmianach przebiegu szlaków.
Zwrócono uwagę, że Grupa Znakarska w Otwocku powinna być ponownie przejęta przez Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK w Warszawie oraz, że należy utworzyć Grupę Znakarską w Giżycku przy O.PTTK "Wielkich Jezior Mazurskich" i przekazać szlaki z terenu województwa warmińsko-mazurskiego będące pod opieką O.PTTK w Suwałkach.
W sprawie zmian regulaminu Znakarza zastanawiano się czy jest konieczność tworzenia funkcji "pomocnika znakarza". Zaproponowano, aby w regulaminie zamieścić wymagania co do stopnia odznaki dla poszczególnych rodzajów uprawnień i zachować dotychczasowe legitymacje i odznaki. Jednocześnie zaproponowano drobne zmiany stylistyczne.
Na naradę nie przybyli przedstawiciele O.PTTK, które otrzymały dofinansowanie na prace znakarskie z: O.R.PTTK w Białymstoku, O.M.PTTK w Bydgoszczy, O.PTTK w Gnieźnie, O.R.PTTK w Katowicach i O.PTTK w Suwałkach i od tych jednostek nie można było przyjąć rozliczeń oraz omówić ewentualne uwagi do przekazanych dokumentów.


Opracowanie: Konrad Bielecki
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.