PODZIAŁ ZADAŃ
W KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
W KADENCJI 2017 - 2021 r.

1.Marcin CzerwińskiPrzewodniczący Komisji
Kierowanie i nadzór nad pracami Komisji. Stała współpraca z Zarządem Głównym PTTK. Stałe prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Komisji. Ewidencja Przodowników TP. Przygotowanie testów egzaminacyjnych. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
2.Konrad MajewskiWiceprzewodniczący
Zastępstwo przewodniczącego Komisji.
Ewidencja nizinnych znakowanych szlaków pieszych. Przydział środków oraz nadzór nad pracami znakarskimi i ich rozliczeniem. Szkolenie i ewidencja znakarzy. Dokumentacja wniosków i uwag do regulaminów PTP i OTP. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
3.Roman JaskulskiWiceprzewodniczący
Zastępstwo przewodniczącego Komisji.
Prowadzenie Głównego Referatu Weryfikacyjnego. Weryfikacja OTP wyższych stopni, statystyki. Współpraca przy ewidencji TRW. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
4.Mieczysław ŻochowskiSekretarz Komisji
Kontakty z jednostkami terenowymi, współpraca z biurem ZG, protokoły posiedzeń, akcja wystawiennicza, archiwum KTP ZG. Kontakty robocze z Komisjami ZG. Prowadzenie korespondencji. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
5.Ewa BosackaCzłonek Komisji
Nadzór nad formą i przebiegiem egzaminów dla kandydatów na Przodowników TP i rozszerzających uprawnienia. Prowadzenie ewidencji Przodowników TP. Popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży. Redakcja biuletynu "Piechur". Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
6.Ewa BroszCzłonek Komisji
Nadzór nad imprezami centralnymi i ogólnopolskimi oraz akcjami tematycznymi. Nadzór nad dystrybucją odznak, książeczek i regulaminów TP. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
7.Bartosz LeoniakCzłonek Komisji
Nadzór nad imprezami centralnymi i ogólnopolskimi oraz akcjami tematycznymi. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
8.Konstancjusz MojżyszCzłonek Komisji
Ewidencja nizinnych znakowanych szlaków pieszych. Przydział środków oraz nadzór nad pracami znakarskimi i ich rozliczeniem. Szkolenie i ewidencja znakarzy. Ewidencja klubów turystyki pieszej. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
9.Katarzyna OgonowskaCzłonek Komisji
Dokumentacja wniosków i uwag do regulaminów PTP i OTP. Krajoznawstwo w imprezach pieszych. Tematyka historyczna w imprezach pieszych. Popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Stali Współpracownicy Komisji
1.Włodzimierz MajdewiczHonorowy Przewodniczący Komisji. Zastępstwo przewodniczącego Komisji. Głos doradczy. Współpraca przy redagowaniu "Piechura" i prowadzeniu strony internetowej Komisji.
2.Elżbieta NowakWspółpraca z Komisją w zakresie szkoleń. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
3.Romuald CholewaWspółpraca z Komisją w zakresie imprez centralnych TP. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Górnego Śląska. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
4.Zdzisław GostomskiWspółpraca z Komisją w zakresie imprez centralnych. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Kujawsko-Pomorskim. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
5.Leszek WarownyWspółpraca z Komisją w zakresie regulaminów. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Lubelszczyzny. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
6.Szymon WołkowiczProwadzenie Głównego Referatu Weryfikacyjnego. Weryfikacja OTP wyższych stopni, statystyki. Współpraca przy ewidencji TRW.
7.Marcina KlemenskiWspółpraca z Komisją w zakresie popularyzacji turystyki pieszej wśród młodzieży.
8.Marcin KruszczyńskiWspółpraca z Komisją w zakresie popularyzacji turystyki pieszej wśród młodzieży oraz ewidencja klubów Turystyki Pieszej.
9.Marcin RogozińskiWspółpraca z Komisją w zakresie elektronicznych rozwiązań dla osób zdobywających OTP.


Powołuje się następujące zespoły problemowe:
- Zespół ds. Przodowników TP (szkolenie, egzaminy i ewidencja Przodowników Turystyki Pieszej) Marcin Czerwiński, Elżbieta Nowak, Ewa Bosacka, Katarzyna Ogonowska, Mieczysław Żochowski.
- Zespół ds. Szlaków i Znakarzy (ewidencja nizinnych szlaków pieszych, podział środków i nadzór nad pracami znakarskimi oraz ewidencja i szkolenie znakarzy) Konrad Majewski, Konstancjusz Mojżysz.
- Zespół ds. Imprez Ogólnopolskich (centralne imprezy turystyki pieszej, ogólnopolskie akcje rocznicowe, imprezy o charakterze ogólnopolskim) Bartosz Leoniak, Ewa Brosz, Zdzisław Gostomski.
- Zespół ds. Weryfikacji OTP (stała weryfikacja Odznak Turystyki Pieszej, ewidencja i nadawanie uprawnień TRW) Roman Jaskulski, Szymon Wołkowicz, Ewa Brosz.
- Zespół ds. Informacji (prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Komisji, redakcja i wydawanie biuletynu "Piechur?, kontakty z Gościńcem) Marcin Czerwiński, Ewa Brosz, Włodzimierz Majdewicz, Krystian Grajczak.
- Zespół ds. młodzieży i klubów turystyki pieszej (propagowanie turystyki pieszej i funkcji Młodzieżowego Przodownika TP wśród młodzieży, prowadzenie ewidencji i współpraca z klubami TP, współpraca z SKKT-PTTK) Katarzyna Ogonowska, Konstancjusz Mojżysz, Marcina Klemenski, Marcin Kruszczyński.
- Zespół ds. elektronicznych rozwiązań związanych z turystyką pieszą (propagowanie turystyki pieszej i zdobywania OTP na urządzeniach mobilnych, rozwiązania dotyczące elektronicznych potwierdzeń) Marcin Czerwiński, Roman Jaskulski, Marcin Rogoziński, Konstancjusz Mojżysz.


Przyjęto na posiedzeniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
w dniu 03 lutego 2018 r.

zaktualizowano na posiedzeniu 25 marca 2018
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.