OGÓLNOPOLSKIE WYSOKOKWALIFIKOWANE RAJDY PIESZEW czerwcu 1960 roku KTP ZG PTTK rozpoczęła organizacje kolejnej centralnej imprezy pieszej. Był to rajd pieszy przeznaczony dla turystów o dużym doświadczeniu. Przyjęto zasadę, ze trasy tego rajdu prowadzą tradycyjnie przez tereny nie zagospodarowane pod względem turystycznym.
Turyści nocują w wyznaczonych punktach we własnych namiotach i korzystając z własnego sprzętu biwakowego. Ciężki sprzęt biwakowy taki jak namioty i materace organizatorzy dowożą na miejsca biwakowania.
Impreza na niektórych trasach wzbogacona bywa o elementy marszów na orientacje. Trasy tego rajdu a bywa ich z reguły kilka są zróżnicowane pod względem długości i czasu trwania. Imprezę te nazwano początkowo Ogólnopolski Rajd Pieszy dla Turystów Wysokokwalifikowanych.
Z czasem jednak zaczęto używać nazwy Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy. Nazwa ta co pewien czas budzi kontrowersje i żarliwe dyskusje lecz mino to nie zmieniona funkcjonuje ona od lat już kilkudziesięciu lat.
W języku potocznym utrwalił się zwyczaj nazywania rajdu skrótowo OWRP.
Rajdy te cieszyły się niezmiennie dużą popularnością, w ostatnich latach zauważono zwiększającą się ilość uczestników OWRP.

I Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy
Rajd odbył się w dniach 12-16 czerwca 1960 roku na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej brało w nim udział 212 wytrawnych turystów z terenu całej Polski oraz gościnnie drużyny turystyczne z NRD i Czechosłowacji. Uroczyste zakończenie imprezy odbyło się w Złotym Potoku. Trasy I OWRP można odczytać z mapki zwartej w zachowanym regulaminie imprezy.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz


Znaczek ze zbiorów Andrzeja Kowalskiego

Kliknij aby powiększyć - UWAGA: duże pliki!!!!
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Wandy Bem


Na trsie I OWRP 1960 rok


Z trasy I OWRP 1960


Złoty Potok 14.o6.1960
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.