PIERWSZA KSIĄŻECZKA WYCIECZEK

We wrześniu 1952 ukazała się wydrukowana na zamówienie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK "KSIĄŻECZKA WYCIECZEK PIESZYCH". Książeczkę wydano w nakładzie10.000 egzemplarzy.
Na okładce pod napisem Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze / Komisja Turystyki Pieszej umieszczono znak organizacyjny PTTK i napis KSIĄŻECZKA WYCIECZEK PIESZYCH. Książeczka wycieczek nazywana również dzienniczkiem wycieczek miała 30 stron, kieszonkowy pionowy format 10 x 14 cm. kartonową okładkę w kolorze malinowym i zbliżony do obecnego układ rubryk.
Niebawem Dzienniczki OTP w cenie 3 złotych za sztukę były do nabycia na terenie całego kraju w biurach Okręgów PTTK.
Na wewnętrznej stronie okładki zwraca uwagę sentencja polityczna dziwnie znajomo brzmiąca, choć kojarząca się z zupełnie innym autorem. To piętno tamtych czasów.

Na pierwszej stronie książeczki zawierającej dane personalne znalazł się napis DZIENNICZEK WYCIECZKOWY O.T.P.


Przyglądając się dokładnie stronom książeczki warto zwrócić uwagę na te rubryki, z których czasem zrezygnowano w miarę upraszczania książeczki i zmian dokonywanych w kolejnych edycjach regulaminu OTP.
Rubryka nr.3 przeznaczona była na wpisywanie numeru wycieczki według spisu obowiązującego przez pewien czas w regulaminu OTP. W rubryce oznaczonej numerem 7 wpisywano ilość osób biorących udział w wycieczce. W rubryce 9 podawano ilość godzin spędzonych przy zwiedzaniu miasta. W rubryce 12 wpisywano doliczane premie. Na przestrzeni lat obowiązywały zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem OTP różne premie doliczane do punktacji ogólnej w OTP. Bywały premie za udział w imprezach masowych takich jak rajdy, zloty i szczególnie liczne wycieczki piesze. Były również związane z kalendarzem premie za wycieczki i rajdy w okresie zimowym.
Na tych stronach znalazła się szczególnej wagi pamiątka. W dniu 8 maja 1955 roku wycieczkę prowadził i potwierdził własnoręcznym podpisem sam MIECZYSŁAW ORŁOWICZ. W wycieczce uczestniczyło 101 osób przebyto trasę długości 23 kilometrów.
W kilku miejscach książeczki widnieje pieczątka znanego działacza Członka Honorowego PTTK i Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej Józefa Boguszewskiego (1901-1986).


Na tej stronie warto zwrócić uwagę na pieczęć świadczącą o zweryfikowaniu III - stopnia Odznaki Turystycznej Ziem Zachodnich.


Na końcu książeczki znajdował się skrócony regulamin trzystopniowej wtedy OTP. Widoczne są ślady po wyciętych drukach wniosków o przyznanie odznaki, które po wstępnej weryfikacji w Okręgowej KTP przesyłano do KTP ZG celem przyznania OTP.
Na wewnętrznej stronie czerwonej okładki jeszcze mocniejszy akcent polityczny. Bez tego rodzaju zapisów żaden oficjalnie rozprowadzany druk nie mógłby się ukazać.


Na zewnętrznej ostatniej stronie okładki umieszczono zawarte w siedmiu punktach "ZALECENIA dla turystów i wycieczek". Zalecenie te, choć ustalone przed półwieczem pozostają w pełni aktualne.
--------------------
Prezentowany egzemplarz pierwszej KSIĄŻECZKI WYCIECZEK PIESZYCH należał do Anieli Michalskiej (1908 - 1982) znanej działaczki PTTK popularyzatorski turystyki pieszej, która w latach 1965- 1981była członkiem KTP ZG PTTK. Pierwszego wpisu w książeczce dokonano 16 sierpnia 1953 roku.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.