Książeczka Wycieczek Pieszych
1956

W drugiej edycji książeczki przeznaczonej na dokumentację wycieczek pieszych zachwiano pionowy układ i tę samą wielkość. Zmieniono kolor kartonowej okładki. Pozostawiono tytuł Książeczka Wycieczek Pieszych" ( w pierwszym wydaniu użyto również nazwy "Dzienniczek Wycieczek Pieszych"). Na wewnętrznych stronach okładki pozostały te same jednoznaczne politycznie cytaty - świadectwo tamtej epoki.

W książeczce zmniejszono ilość rubryk przeznaczonych do wypełniania przez turystę ubiegających się o O.T.P.
Zrezygnowano z rubryki nr.3 "Nr. wycieczki wg spisu Reg. O.T.P." Rubryka ta wzorowana była na podobnej z Książeczki G.O.T. Jednak w przypadku turystyki pieszej nizinnej okazała się ona zbędna i nie realna gdyż nie istniał żaden spis wycieczek zalecanych do odbywania na terenach nizinnych utworzenie go z uwagi na dostępność terenu był nie wykonalne również nie miało sensu.
Zrezygnowano również z dwóch kolejnych rubryk. Były to rubryki:
nr.7. "Ilość osób biorących udział w wycieczce" – tego rodzaju informacja dla turysty nie była potrzebna, a organizatorzy imprez tworzyli lity obecności.
nr.9. "Ilość godzin przy zwiedzaniu miast" - praktyka wykazała że tego rodzaju informacja w zasadzie niczemu nie służy gdyż czas poświęcony na zwiedzanie miasta może być zależny od wielu czynników.Na ostatniej stronie książeczki zamieszczono skróconą, przejrzystą wersję Regulaminu O.T.P. Widoczne są pozostałości po wyciętych druczkach wniosków na przyznanie O.T.P.
Na zewnętrznej stronie okładki zamieszczono te same, co poprzednio zawarte w siedmiu punktach wciąż aktualne zalecenia dla turystów pieszych. Książeczkę wydano w nakładzie 10 000 egzemplarzy.


Prezentowany egzemplarz użytkowany był w roku 1960 jest on własnością Honorowego Członka PTTK Konrada Bieleckiego z Radomia. Opracował: Włodzimierz Majdewicz.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.