Dziennik Wycieczek Pieszych z 1958Pod koniec lat 50-tych XX wieku staraniem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK wydano kolejną książeczkę służącą do zbierania potwierdzeń terenowych i wpisywania tras pieszych przebytych przez turystów ubiegających się o Odznakę Turystyki Pieszej PTTK.
W związku z panującą w całym kraju odwilżą polityczną możliwe było pomięcie otwierających kolejne wydania poprzedniej książeczki słów przypisywanych Bolesławowi Bierutowi oraz zamykających ją słów W.I. Lenina. W ich miejscu ich znalazły się zawarte w sześciu punktach wskazówki dotyczącego prowadzenia dziennika wycieczek pieszych oraz zwięzła informacja o zasadach zdobywania Dużych Odznak Turystyki Pieszej.
Nowe wydawnictwo otrzymało tytuł DZIENNIK WYCIECZEK PIESZYCH.
Część przeznaczoną na zapisywanie tras i potwierdzenia (28 stron) zamyka krótkie przypomnienie Regulaminu OTP zatytułowane, "Co należy zrobić aby uzyskać OTP".
Znalazło się tam następujące stwierdzenie "Odznaki popularne i małe wszystkich stopni przyznaje Okręgowa Komisja Turystyki Pieszej. Dalej znajdują się przystosowane do wyrywanie perforowane wzdłuż grzbietu dwustronne druczki PROTOKOŁU weryfikacji i protokołu przyznania Odznaki Turystyki Pieszej.
a) dla POPULARNEJ OTP
b) dla MAŁEJ BRĄZOWEJ OTP
c) dla MAŁEJ SREBRNEJ OTP
d) dla MAŁEJ ZŁOTEJ OTP
Książeczka wydrukowana została w układzie poziomym, zmieniono i uproszczono układ rubryk, który jest bardzo podobny do współczesnego. Ze względu format i układ rubryk można uznać, że DZIENNIK WYCIECZEK PIESZYCH jest pierwowzorem obecnej KSIĄŻECZKI WYCIECZEK PIESZYCH.

Prezentowany DZIENNIK WYCIECZEK PIESZYCH był własnością Anieli Michalskiej znanej działaczki i propagatorki pieszych wędrówek.

Jeśli chcesz powiększyć to wystarczy kliknąć na materiale. Otwiera się w nowym oknie.
Jeśli chcesz zamknąć powiększone to kliknij na zdjęciu dużym

Pierwsza strona dziennika ozdobiona jest rysuniem Odznaki Turystyki Pieszej

Układ rubryk


Zwiła informacja o zdowywaniu OTP


Protokół weryfikacji Malej Srebrnej OTP


Protokół przyznania Małej Srebrnej OTP


Informacje o dużych OTP
Opracował Włodzimierz Majdewicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.