PORADNIK TURYSTY PIESZEGO

Pierwszym poważniejszym przedsięwzięciem edytorskim zrealizowanym przez KTP ZG PTTK było wydanie "Poradnika Turysty Pieszego". Była to praca zborowa pod redakcją Aliny Pruszyńskiej. Niewielki format książeczki pozwalał na noszenie jej w kieszeni plecaka lub w chlebaku. Poradnik zawierał następujące tematy:

 • Stanisław Gabryszewski
  • Co i jak zwiedzać na wycieczce.
  • Zachowanie na wycieczce.
 • Helena Ławruszonis
  • Technika wycieczkowania.
  • Higiena , wyżywienie i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach na wycieczce.
 • Alina Pruszyńska
  • Jak zorientować się w terenie.
  • Jak przewidzieć pogodę.
 • Helana Ławruszonis
  • Chrońmy przyrodę ojczystą.
 • Alina Pruszyńska
  • Jak powstają wzgórza i doliny.
 • Tadeusz Gostyński
  • Style w architekturze polskiej
 • Zdziław Migurski
  • Turysta na wczasach.
 • Wanda Bem
  • Jak zostać członkiem PTTK.
W informatorze umieszczono również spis i adresy Zarządów Wojewódzkich PTTK oraz przepisy obowiązujące w strefie przygranicznej. Znalazł się tam również Spis Przodowników Odznaki Turystyki Pieszej (taka nazwa wówczas obowiązywała) i wykaz znakowanych szlaków pieszych. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znalazło się wiele osób, które w tym czasie były członkami KTP ZG PTTK lub blisko z nią współpracowały.
Książkę wydała Spółdzielnia Wydawnicza Sport i Turystyka w 1953 roku. Nakład 10 600 egzemplarzy. To pionierskie wydawnictwo zyskało niezwykle przychylne opinie turystów pieszych.


Opracował W.Majdwicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.