PIERWSZY SPIS
PRZODOWNIKÓW ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ
Z 1953 ROKU

W czerwcu 1952 roku nowo powołana Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK opublikowała do użytku wewnętrznego komunikat, który zawierał listę 118 pierwszych Przodowników Odznaki Turystyki Pieszej (taka nazwa wówczas obowiązywała).Komunikat ten został rozesłany do 17 Okręgowych Zarządów PTTK. Lista umieszczona w komunikacie zawierała nazwiska 33 działaczy - z Poznania, 32- z Warszawy i Mazowsza, 24 - z Krakowa, 13 - ze Szczecina, 8- z Opola, 6 - z Myślenic i 2 z Wałbrzycha. Do końca 1952 liczba kadry wzrosła do 164 osób. Opublikowany przez KTP ZG PTTK komunikat nosi datę 21 czerwca 1952, daje on obraz rozmieszczenia na mapie kraju kadry przystępującej do tworzenia zorganizowanej turystyki pieszej.
W roku 1953 staraniem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK ukazał się w nakładzie 10 600 egzemplarzy "Poradnik Turysty Pieszego", a w nim po raz pierwszy ogólnie dostępny Spis Przodowników Odznaki Turystyki Pieszej. Zawierał on imiona, nazwiska i adresy domowe 206 działaczy podanych w układzie alfabetycznym przy każdym nazwisku umieszczono symbole literowe określające zakres posiadanych uprawnień.
Był to ówczesny pełny stan kadry turystyki pieszej. Spotykamy tam nazwiska znanych działaczy z terenu całej Polski, niestety w większości już nie żyjących. Wielu z nich tworzyło Okręgowe Komisje Turystyki Pieszej w miastach wojewódzkich, działało w Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i miało olbrzymie zasługi dla popularyzacji i rozwoju turystyki pieszej.

(adnotacje na marginesach wykonane zostały kilkadziesiąt lat temu przez właścicielkę książeczki)Opracował Włodzimierz MajdewiczPowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.