SPIS PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ Z
1969 ROKU

W roku1969 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK wydała w formie niewielkiej książeczki (format kieszonkowy 10/14 cm.) aktualny spis Przodowników Turystyki Pieszej zgodny ze stanem ewidencji na 15 lutego 1969 roku. Z końcem roku 1968 w ewidencji KTP ZG PTTK figurowało 1655 osób w chwili oddawania tego spisu do druku liczba kadry turystyki pieszej przekroczyła 1700 osób których nazwiska pomieszczono na 85 stronach książeczki. Od wielu już lat obowiązywała używana do chwili obecnej nazwa Przodownik Turystyki Pieszej, zostało uwzględniono w tytule wydawnictwa.
Spis Przodowników Turystyki Pieszej sporządzono z podziałem Okręgowe Komisje Turystyki Pieszej (OKTP). W spisach okręgowych zastosowano układ alfabetyczny. Listy okręgowe poprzedzają wykazy Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej z numerami legitymacji, przy których dla wyróżnienia dopisana została litera "H".
Książeczkę w nakładzie 3520 egzemplarzy wydrukowano w Zakładach Graficznych "Ruch" w Warszawie.Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.