ANEKSY DO SPISU
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
lata 1978 - 1992

Począwszy od roku 1978 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK wydawała w formie broszur (mała poligrafia) aneksy do Spisu Przodowników Turystyki Pieszej wydawano je formie zeszytów formatu A5 w niewielkich nakładach. Wydawnictwo to miało charakter druku wewnętrznego i przeznaczone było dla terenowych komórek turystyki pieszej. Broszury miały podobny układ treści jak w "Białej książce". Zachowano podział na Wojewódzkie Komisje Turystyki Pieszej. W aneksach tych nie uwzględniano jednak przyznawanych w kolejnych latach godności Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej.
Wydane zeszyty obejmowały wyłącznie wykazy imienne i adresy osób, które uzyskały mianowania na podstawowy III-stopień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK w kolejnych latach.
Wydanych zostało siedem takich zeszytów - aneksów obejmujących mianowania w kolejnych latach.
1. lata 1978 - 1983
2. lata 1983 - 1984
3. rok 1985
4. rok 1986
5. lata 1987 - 1988
6. rok 1989
7. lata 1990 - 1992Opracował: Włodzimierz Majdewicz.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.