III OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY RAJD PIESZY

W dniach od 5 do 10 lipca 1955 roku rajd odbył się po raz trzeci jako - III-Ogólnopolski Turystyczny Rajd Pieszy. Jak widzimy wzbogacony został w tytule o przymiotnik ogólnopolski i od 1955 roku ta nazwa będzie obowiązująca. Rajd tym razem przebiegał pod hasłami 10-lecia PRL i V-go Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów.
W majowym numerze "Turysty" 5(34) z 1955 w tekście "Opolszczyzna terenem III Rajdu Pieszego PTTK" Przewodnicząca KTP ZG PTTK Alina Pruszynska przedstawiała walory przyrodnicze i krajoznawcze terenu rajdu zapraszając do uczestnictwa w imprezie. Następny czerwcowy numer "Turysty" zawierał opisy tras rajdowych i specjalną okolicznościową wkładkę z mapą- szkicem (bez określonej skali) okolic Opola.
Turyści uczestniczący w rajdzie mieli do wyboru jedną z siedmiu tras 6-cio lub 4-dniowych tras, która należało przejść posługując się otrzymanymi na starcie szczegółowymi opisami. Decydując się na udział w rajdzie mieli oni okazję do poznania piękna Ziemi Opolskiej i zwiedzenie licznych tam obiektów zabytkowych.
Trasy rajdowe zbiegały się w samym Opolu i tam przy ognisku spotkało się 729 turystów pieszych w różnym wieku z terenu całej Polski z olbrzymią, bo dochodzącą do 90% przewagą ludzi młodych. Mimo złej pogody nękającej turystów w czasie niemal całej imprezy na trasach panował świetny nastrój.
Na zakończenie przy ognisku rozegrany został konkurs na temat historii i problemów gospodarczych Opolszczyzny. I- nagroda ( srebrny puchar i skafandry turystyczne) przypadła drużynie nr.61 z TKS "Start" w Rzeszowie.
W sierpniowym numerze "Turysty" 8(37) 1955 r ukazał się pod tytułem "Na historycznych szlakach Opolszczyzny" materiał będący relacją i jednocześnie podsumowaniem III Rajdu Pieszego PTTK.
Innowacją organizacyjną było zaproszenie do pomocy kierownictwa imprezy przedstawicieli drużyn rajdowych uczestniczących w ustalaniu wyników klasyfikacji rajdowej. Impreza krzepła i w krótkim czasie zyskiwała sobie coraz większą popularność.Opracował Włodzimierz Majdewicz


Mimo upływu lat satyra na malkontentów rajdowych z 1955 roku pozostaje aktulana


Okolice Opola część południowa


Okolice Opola część pólnocna
TURYSTA maj 1955


Znaczek ze zbiorów Przodownika Turystyki Pieszej Wojciecha Kowalskiego z Lublina
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.