IV OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY

IV Ogólnopolski Turystyczny Rajd Pieszy PTTK odbywał się w dniach od 28 czerwca do 10 lipca 1956 roku. Organizatorzy opracowali trasy 11-to, 7-mio i 4 –dniowe, prowadziły one przez Ziemie Słowińców, Pojezierze Kaszubskie i Warmię. Wszystkie trasy zbiegały się w Sopocie. W rajdzie uczestniczyło i przebyło trasy pieszych dobrej formie 1700 turystów pieszych z terenu całego kraju, w tym 838 młodych turystów, byli to uczniowie szkól zawodowych i ogólnokształcących.
W tym roku po raz pierwszy zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich rajdów wprowadzono oddzielne trasy młodzieży.
O rosnącej popularności imprezy świadczy dobitnie fakt, że w stosunku do roku poprzedniego liczba uczestników rajdu uległa podwojeniu. Wprowadzano dalej zmiany w sposobie organizacji tej masowej imprezy. Tym razem na oddzielnych trasach młodzieżowych obok kierowników drużyn powołano rady wychowawców młodzieży.
Długość przejść dziennych zmniejszono tak by mieściły się w granicach od 17 do 20 kilometrów. Chodziło o to by więcej czasu przeznaczyć na zwiedzanie mijanych na trasach obiektów zabytkowych i osobliwości przyrody. Wprowadzono również zmiany w systemie kwalifikacji i punktacji rajdowej. Drużyny w zależności od stopnia zaawansowania i doświadczenia turystycznego mogły decydować się na wybór trasy zagospodarowanej lub niezagospodarowanej. Zgodnie z dokonanym wyborem turyści mogli wędrować trudniejszą trasą "kwalifikowaną" lub trasą "popularną".
Bezpośrednimi organizatorami rajdu byli działacze Okręgu PTTK Trójmiasto. Zachowało się tylko kilka nazwisk bezpośrednich organizatorów IV Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego.
Kierownictwo Rajdu to Kol. Jacewicz i Kol. Roman Bar, kierownikami tras byli Kol. Paszota, Kol. Czopek, opiekunem grup młodzieżowych był Kol. F. Tropp.
Uroczyste zakończenie IV Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego odbyło się w dniu 8 lipca1956 roku na molo w Sopocie. Przybyły miejscowe władze. Do turystów w imieniu ZG PTTK przemawiał Edmund Mieroszewicz. Zgodnie z nowym regulaminem imprezy tym razem sklasyfikowano tylko drużyny młodzieżowe.Opracował Włodzimierz Majdewicz
znaczek i fotografia ze zbiorów Andrzeja Kowalskiego


Diewczęta z Technikum Finansowego w Rozwadowie


Drużyna z Białegostoku


Drużyna szkolna na trasie


Zakończenie rajdu w Sopocie
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.