VII OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY

VII Ogólnopolski Rajd Pieszy odbył się w dniach 3-16 sierpnia 1959 roku w Borach Tucholskich. Tym razem bezpośrednim organizatorem i gospodarzem imprezy na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK była Okręgowa Komisja turystyki Pieszej w Bydgoszczy, której w tym czasie przewodniczył Janusz Umiński.
Grupa organizatorów VII Ogólnopolskiego rajdu Pieszego składała się z 45 osób. Do prac organizacyjnych włączono Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej z Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza i Chojnic. Kierownikiem rajdu była Aleksandra Filicińska. Zastępcą kierownika do spraw technicznych był Janusz Umiński. Za sprawy krajoznawcze odpowiadał Stanisław Duński.
W rajdzie uczestniczyło 395 turystów z różnych stron Polski. Frekwencja na rajdzie była mniejsza niż się spodziewano ze względu na to, że w tym okresie wprowadzono znaczną podwyżkę cen biletów kolejowych. Tym samym zmalała ilość turystów z województw bardziej odległych od terenów rajdu.
Nie zraziło to jednak sporej już grupy stałych bywalców Ogólnopolskich Rajdów Pieszych, oni zjawili się w komplecie. Organizatorzy przygotowali 14 tras pieszych. Trasy te podzielono na zagospodarowane z noclegami, kawą i obiadem. Częściowo zagospodarowane z noclegami i trasy dowolne. W zależności od długości trasy wędrówka trwała od 14 do 3 dni.
Trasa I ze Złotowa 179 km (14 dni). Trasa II z Polanowa 189 km (14 dni). Trasa III z Koronowa 173 km (10 dni). Trasa IV z Grudziądza 159 km (10 dni). Trasa V ze Świecia 139 km (10 dni). Trasa VI z Gniewu 88 km (5 dni). Trasa VII z Kościerzyny 99 km (5 dni). Trasa VIII z Błądziła 63 km (5 dni). Trasa IX ze Świecia 95 km (5 dni). Trasa X z Koronowa 86 km (5 dni). Trasa XI ze Stargardu 58 km (3 dni). Trasa XII ze Skórcza 59 km (3 dni). Trasa XIII z Męcikału 49 km (3 dni). Trasa XIV z Olpucha 49 km (3 dni).
Trasy przebiegały przez najbardziej malownicze partie Borów Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego i Krajny.
Ciekawą inicjatywą kierownictwa imprezy było wydawanie gazetki rajdowej noszącej tytuł "Dwa Grzybki". Gazetka ta zawierała aktualne materiały i towarzyszyła turystom na trasach rajdu.
Ukazywała się ona w nakładzie 300 egzemplarzy pracował nad nią zespół redakcyjny w osobach Lucjana Sawickiego i Bogusława Jeneralskiego.
Tytuł gazetki "Dwa Grzybki" miał niewątpliwie związek z udanym plastycznie metalowym emaliowanym znaczkiem rajdowym, którego głównym motywem były te same dwa grzybki.
Ostatnie uroczyste ognisko na mecie VII Rajdu Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego PTTK zapłonęło nad malowniczym jeziorem Ostrowite koło Czerska. Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy rajdu przeszli do odległego o 7 km. Czerska tam nastąpiło oficjalne zamknięcie imprezy. Pogoda i humory uczestników dopisywały cały czas, imprezę uznano za zorganizowaną wzorowo i w pełni udaną.Na podstawie bogatej dokumentacji udostępnionej przez Członka Honorowego PTTK, Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej Kol. Janusza Umińskiego opracował Włodzimierz Majdewicz.


Defilada turystów pieszych na zakończenie VII Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego PTTK w Borach Tucholskich na ulicy Dworcowej w Czersku. Za proporcem KTP ZG PTTK maszerują w pierwszej trójce od lewej Stanisław Duński, Aleksandra Filicińska i Janusz Umiński.


Ostrowie - 15. VIII 1959 Kol. Aleksandra Filicińska (niewidoczna na zdjęciu) składa raport Przewodniczącemu Komisji turystyki Pieszej ZG PTTK Kol. Edmundowi Mieroszewiczowi.
W tuż za nim stoją Adam Słomczyński Wicerzewodniczący KTP ZG PTTK, Stanisław Duński i Janusz Umiński Przewodniczący OKTP w Bydgoszczy W głębi przed namiotem trzeci od lewej Julian Rydzykowski z Chojnic.


Artykuł z Gazety "Dziennik Wieczorny" nr.68 z 21.III.1959 r z zaproszeniem na VII Ogólnopolski Rajd Pieszy PTTK.


Aleksandra Filicińska- kierownik rajdu.

Gazetka rajdowa

Gazetka VII Rajdu

Pocztówka - zaproszenie

Schematyczna mapka tras z ulotki

Ulotka - zaproszenie na wędrówkę

Ulotka

Znaczek rajdowy
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.