ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE W WOJEWÓDZTWIE BYDGOSKIM

W okresie międzywojennym staraniem oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Tucholi, powołanego 11 maja 1926 r., wytyczono pierwszą "ścieżkę turystyczną", krótki szlak długości 7 km, znakowany kolorem niebieskim, z Tucholi przez leśnictwo Świt do uroczyska "Piekło" .
Po II wojnie światowej wytyczaniem szlaków turystycznym zajęła się Okręgowa Komisja Turystyki Pieszej powołana w marcu 1952 r. Na jej czele stanął red. Wojciech Rzeźniacki . W ramach OKTP utworzona została odrębna Podkomisja Szlaków Urządzeń i Szlaków Turystycznych, której przewodniczącym został wybrany dr med. Jerzy Janecki, pierwszy w kraju zdobywca Dużej Złotej GOT. Nawiązując do "tradycji" wspomnianego pierwszego szlaku wytyczonego w Borach Tucholskich, postanowiono akcję znakowania szlaków pieszych w regionie rozpocząć od najbardziej atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Borów Tucholskich.
W dniu 24 października 1954 r. pod kierunkiem dr J. Janeckiego na klonie, opodal Stacji Wodociągów Miejskich przy ul. Gdańskiej zainaugurowano przez PTTK akcję znakowania szlaków pieszych w województwie bydgoskim . Do końca roku wyznakowano 28 kilometrowy odcinek szlaku niebieskiego "Brdy" od Stacji Wodociągów Miejskich w Bydgoszczy przez Rynkowo - Smukałę Dolną - Janowo - Tryszczyn Zdroje - Borzenkowo - jez. Białe - jez. Czarne do Koronowa. Znakowanie odbywało się w dniach wolnych od pracy zawodowej. Przerwano je na skutek złych warunków atmosferycznych.
Do końca 1955 r. zakończono znakowanie szlaku do Tucholi. Jego łączna długość z Bydgoszczy do Tucholi wyniosła 65 km. W tym samym roku wyznakowano kolorem zielonym spacerowy szlak "Relaks" z Bydgoszczy do Chmielnik, długości 17 km.
W 1957 r. OKTP przystąpiła do rozpracowania obszaru Pojezierza Brodnickiego. W efekcie wyjazdów, przeprowadzanych podczas przygotowań do II Okręgowego Rajdu Pieszego PTTK na Pojezierzu Brodnickim zebrano gros materiałów służących do opracowania szlaku zielonego po Pojezierzu prowadzącego z Iławy do Brodnicy wzdłuż ciągu najpiękniejszych jezior. Szlak ten wyznakowano w roku 1958.
W 1959 r. z uwagi na zaabsorbowanie całego aktywu OKTP w pracach przy organizacji VII ORP w Borach Tucholskich nie prowadzono żadnych prac znakarskich. Z tych samych powodów nie zdołano opracować żadnych marszrut.
W latach 1960-1961 wyznakowano i odnowiono łącznie 109 km szlaków. Nowe szlaki oznakowano na obszarze Borów Tucholskich, ziemi chełmińskiej i Pojezierzu Brodnickim:
    1. Szlak "Cisów Staropolskich": stacja PKP Błądzim - nadleśnictwo Wierzchlas - rezerwat przyrodniczy "Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego - Cisiny - Hamer - Ryszka - Zgorzały Most - Wierzchy - Tleń, zielony, długości 26 km,
    2. Szlak Rezerwatów Nadwislańskich: Ostromecko stacja PKP - rezerwaty: "Las Mariański" - "Reptowo" - "Linie" Płutowo - Starogród Kałdus - Uść - Chełmno, żółty, 38 km.
    3. Szlak na Pojezierzu Brodnickim: Bachotek - jezioro Strażym - Zbiczno - Ciche - jezioro Głowińskie - kolonia Omek - Ostrowite, żółty, 27 km.
Źródłami finansowania były fundusze uzyskane na znakowanie i konserwacje szlaków uzyskane z Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i w części z Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Bydgoszczy.                                 Materiał nadesłał Kol. Janusz Umiński. Honorowy Członek PTTK. Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej 107/H , Przodownik Turystyki Pieszej 244/I.


24 października 1954 r.- rozpoczęcie akcji znakowania szlaków w województwie bydgoskim.
Od lewej: Ola Barańska, NN, Wojtek Szymanowski, Jurek Janecki, Ola Filicińska , Janusz Umiński, kucnięta NN.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.