Uchwała nr 327/XVI/2009
Zarządu Głównego PTTK z 31 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany regulaminu Przodownika Turystyki Pieszej PTTK


Na podstawie art.9 ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt2 i pkt.6 oraz art. 31 ust.2 pkt 7 Statutu PTTK, Za-rząd Główny PTTK postanawia:

§ 1
Zatwierdzić Regulamin Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, stanowiący załącznik do niniej-szej uchwały

§ 2
Uchylić dotychczasowe regulaminy Przodownika Turystyki Pieszej i Młodzieżowego Przo-downika Turystyki Pieszej . § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.


                          Zarząd Główny PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.