REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!Regulamin Odznaki Jubileuszowej
"1050 Rocznica Chrztu Polski"

 

 1. Odznaka Jubileuszowa "1050 Rocznica Chrztu Polski" została ustanowiona przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w dniu 21 października 2015 roku.
 2. Celem odznaki jest: popularyzacja historii regionu oraz miejsc związanych z Chrztem Polski.
 3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w o kresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie trzech dowolnie wybranych obiektów: Katedra Gnieźnieńska, Katedra Poznańska, wyspa Ostrów Lednicki, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu.
 5. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych. Można ją zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 6. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika prowadzona przez zdobywającego lub kronika zbiorowa, potwierdzenie zwiedzanych obiektów: pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczki. szkolnej.
 7. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-200 Gniezno; e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl).
 8. Opłata za odznakę wynosi 10 zł. Turyści spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie odznaki przysyłając kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Oddziału załączają znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Kapituły Odznaki.
 10. Wzór Odznaki, której projekt wykonał Włodzimierz Majdewicz stanowi załącznik do Regulaminu.

REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!

REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.