II OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Drugi Ogólnopolski Zlot kadry pieszej odbył się w Rudawach Janowickich. 9.XI.1959 roku. Bazą Zlotu było schronisko "Szwajcarka". Na zlot przybyło 68 osób z terenu całej Polski.
Atrakcją imprezy była starannie przygotowana wycieczka krajoznawcza "Szlakiem Zamków Piastowskich". Zwiedzano zamki Bolczów, Niesytno, Bolków i Świny. W tym samym czasie i miejscu odbyło się Plenarne Zebranie KTP ZG PTTK w którym uczestniczyli ponadto Przewodniczący wszystkich Okręgowych Komisji Turystyki Pieszych. Obradowało łącznie 35 osób. Rozmawiano na tematy związane z działalnością Przodowników Turystyki Pieszej. Zapadła tam decyzja o utworzeniu w ramach KTP Podkomisji do spraw Przodownickich. Uznano za konieczne pilne uporządkowanie ewidencji Przodowników w rejestrach Okręgowych KTP. Postanowiono wraz z wprowadzeniem nowych odznak "blach" dla Przodowników Turystyki Pieszej opracować i wprowadzić nowy wzór legitymacji. Rozważano możliwości większej popularyzacji Odznak Turystyki Pieszej wśród młodzieży.
Postanowiono włączyć się w trwające w całym kraju przygotowania do obchodów 1000 lecia Państwa Polskiego.

Opracował: Włodzimierz MajdewiczSzwajcarka


Zlot PTP Szwajcarka 10.X.59Osoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.