IV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Lubniewice 1961


IV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się na terenie Ziemi Lubuskiej. W dniach 6-8 października 1961 roku w Lubniewicach zebrali się uczestnicy Zlotu oraz członkowie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. W piątek 6 października 1961 o godz.10.00 Zlot otworzył Adam Słomczyński przewodniczący KTP ZG PTTK rozpoczynając obrady. W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności KTP ZG PTTK za okres od października 1960 roku do września 1961 roku. Dyskutowano nad potrzebą i sposobami większej aktywizacji kadry w terenie i wzbogaceniem programu krajoznawczego imprez pieszych. Podobnie jak w latach poprzednich imprezie towarzyszyło zebranie plenarne KTP ZG PTTK.
W celu zwiększenia aktywności niektórych Okręgowych Komisji Turystyki Pieszej i nawiązania z nimi ściślejszej współpracy oddelegowano poszczególnych członków KTP ZG PTTK: Bronisława Turonia z Wrocławia - do OKTP Zielona Góra, Bogdana Kurowskiego z Kalisza - do OKTP Opole, Adama Słomczyńskiego z Warszawy - do OKTP Białystok, Józefę Hunek z Lublina - do OKTP Rzeszów, Janusza Umińskiego z Bydgoszczy - do OKTP Olsztyn, Wandę Bem i Henryka Tomkiewicza z Warszawy - do OKTP Łódź oraz Stanisława Romaszkana z Warszawy - do OKTP Szczecin
Obradowano z przerwą na obiad do godz.20.00. Wieczorem organizatorzy zaprosili na krajoznawczą wieczornicę. W sobotę kontynuowano obrady. Po obiedzie w trakcie wycieczki autokarowej zwiedzano Lubniewice i okoliczne atrakcje krajoznawcze. Wieczorem zapłonęło ognisko, prowadził Marceli Najder, wspominano, gawędzono i śpiewano. W niedzielny poranek dla chętnych odbyły się zawody na orientacje pod kierownictwem Bolesława Turonia. Po obiedzie nastąpił wyjazd do Międzyrzecza tam po zwiedzeniu miasta i prelekcji w zamkowym muzeum zakończono bogaty w atrakcje krajoznawcze IV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej.Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.