VII OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Odbył się w dniach 9 -11 pażdziernika 1964 roku w Zegrzynku nad nowo powstałym Zalewem Zegrzyńskim. Bazą imprezy była stanica wodna PTTK. Łącznie z VIII Ogólnopolskim Zlotem Przodowników Turystyki Pieszej odbyło się Zebranie Plenarne Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. W trakcie tego spotkania kadry turystyki pieszej omówiono szereg kwestii istotnych dla rozwoju i popularyzacji turystyki pieszej. Zebrani wysłuchali sprawozdania KTP ZG PTTK z działalności w okresie od wiosennego Zebrania Plenarnego KTP ZG PTTK, które odbyło się Łodzi do października 1964 roku.
W Zegrzynku dyskutowano na roboczo w trzech zespołach tematycznych. W pierwszym dyskutowano o roli Przodowników Turystyki pieszej w Zakładach Pracy. W drugim Mówiono o działalności Przodowników Turystyki Pieszej w środowisku młodzieżowym.
Trzeci zespól był najliczniejszy, duże zainteresowanie zwłaszcza młodszej części zebranych wzbudziły omawiane tam zagadnienia związane z wdrażaniem i zasadami organizacji imprez pieszych na orientację.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz1964 Zegrzynek fot. Grzegorz MicułaPocztówka


Pieczątka


Karta pamiątkowaOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.