IX ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ 1966

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniach 8-9 października 1966 roku był miejscem spotkania 253 osób z terenu całej Polski, które przybyły by wziąć udział w IX Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Zarząd Główny PTTK reprezentowała Aniela Michalska. Obrady plenarne prowadził Marceli Najder. W części roboczej spotkania pracowano w trzech komisjach problemowych.
- Sprawy organizacyjne.
- Rajdy, wycieczki i wczasy szkoleniowo-przodownickie.
- Sprawy wydawnicze.

Efektem obrad w komisjach problemowych były wnioski i postulaty:
- zobowiązać przodowników turystyki pieszej do współpracy z SKKT, organizacjami młodzieżowymi i turystycznymi w zakładach pracy.
- uproszczenia systemu otrzymywania odznak przodownickich.
- drukowania najbardziej potrzebnych map turystycznych oraz publikowania ciekawszych szlaków nizinnych w tygodniku "Światowid".
- wydania map znakowanych szlaków turystycznych oraz pocztówek z turystycznymi mapkami regionów poprzez Foto-Pam.
- wydania "Vademecum turysty pieszego", podręcznika o marszach na orientację oraz skryptów szkoleniowych
- staranniejsze opracowywanie programów imprez turystyki pieszej. Chodzi tu szczególnie o momenty dotyczące programów ognisk turystycznych, zwłaszcza w imprezach otwartych z udziałem młodzieży i ludności miejscowej.
- prawidłowego kalkulowania kosztów imprez lokalnych. Zaleca się znaczne oszczędności w wydatkach dotyczących propagandy. M.in. zamiast znaczków metalowych Zlot postulował wprowadzenie plakietek pamiątkowych.Uczestnicy Zlotu wyrazili ubolewanie z powodu z powodu postawienia znaku równości między turystami wysoko kwalifikowanymi a tak zwanymi uczestnikami "dzikich" wycieczek w przepisach regulujących wstęp do lasów.Tematem, który zdominował obrady zlotowe była popularyzacja pieszego wędrowania wśród młodzieży przez współpracę ze Szkolnymi Kołami Krajoznawczo Turystycznymi (SKKT), ZHP i innymi organizacjami młodzieżowymi. Duże zainteresowanie wśród uczestników Zlotu wzbudziło zaprezentowane przez KTP ZG PTTK nowe wydawnictwo - "Vademecum Turysty Pieszego", którego autorem był Stefan Sosnowski. Uznano, że ten poradnik będzie bardzo przydatny dla turystów pieszych.
W trakcie zlotowych wycieczek zapewniono wiele atrakcji krajoznawczych.
W pamięci uczestników IX Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej pozostał kameralny koncert przy świecach w jednej z komnat Zamku Książąt Pomorskich.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.