X jubileuszowy Zlot
Przodowników Turystyki Pieszej
Kazimierz Dolny 1967
Piętnastolecie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK 1952 - 1967

Rok 1967 przyniósł ważną dla Przodowników Turystyki Pieszej PTTK rocznicę 15 - lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Przygotowania do jubileuszu zajęły poważne miejsce w pracach Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Pod tym hasłem przebiegał X Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej który odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach 20-22 października 1967 roku W trakcie tego Zlotu odbyło się również Zebranie Plenarne KTP ZG PTTK połączone z uroczystymi obchodami XV - lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Do Kazimierza Dolnego przybyło 420 Przodowników Turystyki Pieszej reprezentujących Okręgi PTTK z różnych stron Polski.
Ci, którzy w minionym piętnastoleciu szczególnie zasłużyli się dla rozwoju i popularyzacji turystki pieszej wracali ze Zlotu w Kazimierzu udekorowani specjalnie na tę okazję wydanymi honorowymi "Odznakami 15 lat Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK".
Komandorem Zlotu była Kol. Józefa Hunek.

Fotografie ze zbiorów Honorowego Członka PTTK Andrzeja Stróżeckiego

Opracował Włodzimierz MajdewiczJanowiec - właściciel zamku


Janowiec ruiny zamku 1967


Janowiec


Nałęczów uzdrowisko


Przeprawa z Janowca przez Wisłę do Kazimierza


Puławy - palac Czartoryskich


Puławy


Puławy


Pieczątka zlotowa i datownik pocztowy z błędną nazwa imprezy.


Odznaka XV lat KTP ZGOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.