XI OGÓLNOPLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
Gdańsk
10-12 października 1968Na XI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej przybyło ponad 400 osób z całej Polski. Miejscem uroczystego rozpoczęcia Zlotu i obrad plenarnych był Sala znanego z wielu dokonań artystycznych Klubu Studentów "Żak". Na wstępie zebrani wysłuchali referatu programowego "Współczesna turystyka piesza - problemy i oczekiwania " wygłoszonego przez Adama Słomczyńskiego przewodniczącego Komisji Turystki Pieszej ZG PTTK. Następny referat pod tytułem "Tradycje bojowe Marynarki Wojennej" wygłosił komandor ppor. W. Witkowski. Trzeci referat "Gospodarka morska i perspektywy rozwoju" wygłosił Bolesław Polkowski. Po południu zwiedzano Gdańsk składając na zakończenie wieniec kwiatów pod pomnikiem Westerplatte.
Następny dzień Zlotu rozpoczęły obrady w dwóch zespołach problemowych zajmujących się problemami w pracach Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej i Klubów Turystów Pieszych. Wieczorem w zorganizowanych grupach zwiedzano Trójmiasto. Atrakcją wieczoru było spotkanie w Domu Turysty PTTK Kamienny Potok oraz niezwykle udane ognisko turystyczne. W niedzielę ostatniego dnia Zlotu przed południem odbyły się obrady planarne prowadzone przez Adama Słomczyńskiego, który zakomunikował, że ze względu na liczne obowiązki zawodowe i pogarszający się stan zdrowia ustępuje z funkcji przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. W zaistniałej sytuacji Plenum KTP ZG PTTK na przewodniczącego Komisji wybrało Henryka Tomkiewicza.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.