XII Ogólnopolski Zlot Przodowników
Turystyki Pieszej
Spała 1969

XII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
odbył się w dniach 10-12 X.1969 roku w Spale. W imprezie uczestniczyło 350 osób reprezentujących większość Okręgowych Komisji Turystki Pieszej. Po rozpoczęciu Zlotu wygłoszony został wiodący referat "Aktualne zagadnienia z działalności w zakresie turystyki pieszej". Omówiono w nim całokształt wniosków i postulatów z ostatnich narad i zlotów. Materiał ten przedstawił vice-przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Wiesław Karger upoważniony do tego wystąpienia przez Prezydium KTP ZG, ze względu na konieczność służbowego wyjazdu w tym dniu przewodniczącego KTP ZG Henryka Tomkiewicza. Obradowano w czterech zespołach roboczych.
1. Działalność Okręgowych i Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej - prowadził Wiesław Karger.
2. Zagospodarowanie i sprzęt turystyczny - prowadził Mieczysław Duralski.
3. Szkolenie Przodowników Turystyki Pieszej i regulaminy OTP - prowadziła Aniela Michalska.
4.Imprezy na orientację - prowadził Bronisław Turoń.

Przygotowano ciekawe wycieczki krajoznawcze. Zorganizowano wymienną "giełdę" znaczków proporczyków i wydawnictw turystycznych, która cieszyła się zainteresowaniem licznych wśród przodowników kolekcjonerów. Obrady plenarne podsumowujące pracę zespołów roboczych prowadził Bronisław Turoń. Według opinii uczestników była to bardzo udana impreza. Organizatorem XII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej była Okręgowa Komisja Turystyki Pieszej w Łodzi a komandorem imprezy był Kolega Włodzimierz Koncman.

Honorowi Przodownicy Turystyki Pieszej
Karol Michalik ze Szczecina
Józef Boguszewski z Warszawy
Lucjan Pomorski z Rzeszowa
Tadeusz Iwanowski z Biłgoraja

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Od lewej stoi Henryk Tomkiewicz siedzi Wanda BemOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.