XVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
11-13.X.1974
XVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w malowniczym Mierzynie koło Międzychodu. Uroczystego otwarcia Zlotu dokonał Henryk Tomkiewicz - przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Następnie wysłuchano referatów na temat walorów krajoznawczych i ochrony przyrody w tym regionie oraz o zagospodarowaniu turystycznym i sieci znakowanych szlaków turystycznych. Referaty te były wstępem do autokarowych wycieczek krajoznawczych przygotowanych na dzień następny dla uczestników zlotu. Po obiedzie odbyła się giełda znaczków turystycznych i wieczornica krajoznawcza. Tradycyjnie drugi dzień zlotu wypełniły wycieczki autokarowe. Wieczorem zapłonęło ognisko. W niedziele po śniadaniu odbyły się obrady plenarne. Poinformowano zebranych o działaniach KTP ZG PTTK w ciągu minionego roku miedzy zlotami. Omówiono stan realizacji wniosków po poprzednim zlocie. Dyskutowano nad przedstawionym planem zamierzeń na najbliższy rok.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją po obradach plenarnych ostatniego dnia Zlotu przewodniczący KTP ZG PTTK wręczył odznaki o dyplomy świeżo mianowanym honorowym przodownikom turystyki pieszej. Przed oficjalnym zakończeniem imprezy podano komunikat mówiący o tym, że następny XVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbędzie się w dniach 26-28 września 1975 roku w Opolu.
Organizatorem imprezy sprawnie przeprowadzonej imprezy była Okręgowa Komisja Turystyki Pieszej w Poznaniu. Komandorem XVII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Mierzynie był Mieczysław Duralski.


Informacje KTP ZG PTTK IX.1974


Pieczątki pamiątkowe.

Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.