XXIV OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
Piotrków Trybunalski 11-13.IX.1981W XXIV Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Brało udział około 300 osób reprezentujących większość regionów Polski.
W tym roku obowiązywały limity miejsc do rozdziału było 330 miejsc z tego 313 miejsc otrzymały Wojewódzkie Komisje Turystyki Pieszej, pozostałe miejsca pozostały w gestii Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i organizatorów Zlotu. Spotkanie otworzył przewodniczący KTP ZG PTTK Henryk Tomkiewicz. Następnie wysłuchano dwóch referatów związanych tematycznie z Ziemia Piotrkowską. Ważnym punktem programu było wchodzące do tradycji Zlotów spotkanie przewodniczących WKTP z KTP ZG PTTK.

Zespoły problemowe zajmowały się tym razem następującymi tematami:
Działalność Przodowników Turystyki Pieszej w środowisku młodzieży szkolnej
Zagadnienia organizacyjne w dobie kryzysu gospodarczego.
Działalność Oddziałowych i Wojewódzkich Komisji Turystyki Pieszej.
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej.
Aktualna sytuacja organizacyjna komórek turystyki PTTK.

Tytuły Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej w 1981 roku otrzymali:
Danuta Duralska z Poznania
Romuald Dwornicki z Opola
Janina Serafin z Głogowa
Alina Wiśniewska z Gliwic
Mieczysław Wojtacki z Pszczelej Woli

Kryzys gospodarczy w Kraju dał się odczuć w trakcie Zlotu. Organizatorzy stanęli przed problemem związanym z aprowizacją uczestników. Nie wpłynęło to jednak a atmosferę ogólnopolskiego spotkania kadry turystyki pieszej. Wśród organizatorów imprezy szczególną aktywnością wyróżnili się przedstawiciele WKTP Piotrków Trybunalski Leszek Szawłówski, Tadeusz Halerz, Ryszard Krzepicki.
Poniżej zamieszczamy szczegółową relację odnotowaną w Kronice Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz


Autentycze pieczątki Oddzialu PTK w Piotrkowie


Osoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.