XXVI Ogólnopolski Zlot Przodowników
urystyki Pieszej Rzeszów
Zlot odbył się w dniach 9 -11.IX.1983 r.W piątek 9 września 1983 roku z różnych stron Polski przybyli do Rzeszowa Przodownicy Turystyki Pieszej. Zlot otworzył Henryk Tomkiewicz – przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Zgodnie z ustaloną od lat tradycją wysłuchaliśmy prelekcji na temat osobliwości i walorów krajoznawczych regionu. Niecodzienną atrakcją dla uczestników Zlotu były wnętrza i sceneria Państwowego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Jak co roku pierwszego dnia po południu pracowano w zespołach.
  1. Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej.
  2. Organizacja i szkolenie Przodowników Turystyki Pieszej.
  3. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej i jego działanie.
  4. Programowanie i realizacja imprez turystyki pieszej.
  5. Działalność organizacyjna komisji i klubów turystyki pieszej.
Organizatorzy zaprezentowali bogaty program krajoznawczy opracowując siedem wycieczek autokarowych i dwie trasy wycieczek pieszych. Obrady plenarne i podsumowanie prac zespołów roboczych złożyły się na zakończenie Zlotu. Wzorem lat poprzednich przed zamknięciem Zlotu Henryk Tomkiewicz wręczył odznaki i legitymacje Honorowym Przodownikom Turystki Pieszej.
Honorowi Przodownicy Turystyki Pieszej 1983.
Anna ANDRUSIKIEWICZ - Olsztyn
Zofia ANTASZEK - Poznań
Włodzimierz BŁADZIEWICZ - Nieporęt
Józef JUŹWIAK - Józefów koło Biłgoraja
Karol KOZINA - Rzeszów
Stanisław KRÓL - Rzeszów
Józef MILEJSKI- Mielec
Jan OGRODNICZAK- Łódź
Dorota SUKIENNIK - Katowice
Emanuel SUKIENNIK -Katowice
Tadeusz TRĘBACH - Chrzanów

Przebiegiem chwili, wśród słońca lśnień
w rzeszowskich dni osnowie
przemija już ostatni dzień
trzech pięknych dni w Rzeszowie

Popatrzmy jeszcze, spójrzmy w krąg
nie szczędźmy słów pochwały
gdzie wyczyn mózgów pracą rąk
tak piękny wynik dały

Podpatrzmy ów, rzeszowski styl
wzór działań i roboty
jak trzeba w biegu trudnych chwil
organizować ZLOTY!

Ze względów organizacyjnych ograniczono ilość uczestników imprezy, wprowadzając przydziały miejsc dla poszczególnych Wojewódzkich Komisji Turystyki Pieszej. Podczas Zlotu zebrano wśród uczestników 15415 zł. na renowację Panoramy Racławickiej.

Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.