XXX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
17-20 września 1987 Pokrzywna


XXX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbywał się w dniach 17-20 IX.1987 roku. Miejscem, w którym zlokalizowano imprezę była Pokrzywna koło Prudnika. Bazą Zlotu był Ośrodek Campingowy Zespołu Obiektów Turystycznych PTTK.
Oficjalne otwarcie odbyło się 19.IX.1987 r. w Sali Domu Wczasowego "Sudety". Otwarcia Zlotu dokonał i przewodniczył obradom Henryk Tomkiewicz - przewodniczący KTP ZG PTTK. Ważnym elementem dla działaczy turystyki pieszej było spotkanie licznie przybyłych na Zlot Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Turystyki Pieszej z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK. W trakcie wycieczek zlotowych zwiedzano Prudnik, Głogówek, Kędzierzyn – Koźle, Gorę Świętej Anny i Opole.
Podczas Zlotu obradowały zespoły tematyczne. Tematyka historyczna w imprezach pieszych, Szkolenie przodowników turystyki pieszej i regulaminy OTP, Sprawy znakarskie.
Z uwagi na szczupłość bazy noclegowej obowiązywał limit miejsc przydzielanych przez KTP ZG dla poszczególnych Wojewódzkich KTP proporcjonalnie do ilości czynnej kadry na ich terenie.
Organizatorem Zlotu była Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej w Opolu. Komandorem Zlotu był Tadeusz Radda Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej 82/H (1970).


Opracował: Włodzimierz Majdewicz


Znaczek 30 Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej


Karta uczestnictwa nadesłał Romuald Cholewa


pieczątka
Osoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.