XXXIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
ŁEBA 1990
XXXIII Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbywał się w dniach 14-16 września 1990 r. w Łebie. Bazą Zlotu był Ośrodek PTTK w Starej Łebie, który tylko wydma dzieliła od morskiej plaży. Po południu 13 września zameldowała się większość uczestników. Nazajutrz po śniadaniu, wycieczce do Słowińskiego Parku Narodowego i obiedzie nastąpiło uroczyste otwarcie Zlotu przez Wiesława Kargera – przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Program pierwszego dnia Zlotu wypełniły obrady plenarne i praca w zespołach problemowych:
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej,
Regulaminy OTP i ich interpretacja,
Problematyka znakowanych szlaków pieszych,
Współpraca Oddziałowych KTP z WKTP,
Organizacja centralnych imprez pieszych.
Następnego dnia o godz.7.00 (przed śniadaniem) odbyło się robocze spotkanie KTP ZG z przewodniczącymi Wojewódzkich Komisji Turystyki Pieszej. Po śniadaniu uczestnicy Zlotu udali się na trzy wycieczki krajoznawcze. I-"Słowińska", II-"Kaszubska", III- "Morska". Dla chętnych przygotowano atrakcyjną wycieczkę pieszą przez Słowiński Park Narodowy (około 20 km.) Po kolacji odbyła się giełda znaczków turystycznych i wieczór krajoznawczy.
W niedzielę podsumowano pracę zespołów problemowych przyjmując wyłonione wnioski. Następnie Wiesław Karger wręczył odznaki i dyplomy mianowanym w 1990 Honorowym Przodownikom Turystyki Pieszej. Godność tę otrzymali: Stanisław Bronisz z Częstochowy, Ryszard Głuszyk z Warszawy, Janusz Grzeszczuk z Warszawy, Bogdan Huczyński ze Słupska, Ryszard Jankowski z Poznania, Henryk Kamiński z Wrześni, Jan Kamasa z Wrocławia, Bolesław Kołtun z Elbląga, Jerzy Kowalczyk z Warszawy, Emil Kubiak z Bydgoszczy, Zdzisław Masierak z Bydgoszcy oraz Roman Świątkiewicz z Opola.
Ostatnim akcentem końcowego ceremoniału było zamknięcie Zlotu i uroczyste przekazanie laski zlotowej organizatorom przyszłorocznego XXXIV Zlotu w Szczyrku.

XXXIII Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Łebie w opinii uczestników był imprezą w pełni udaną. Zlot pod patronatem KTP ZG PTTK organizowała Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej w Słupsku wraz z Oddziałową Komisja Turystyki Pieszej w Lęborku.

Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.