XXXIV Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Szczyrk 1991
XXXIV Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 20-22 września 1991 w Szczyrku. Otwarcie Zlotu zaplanowano na sobotę 21 września o godz.9.00. Po koncercie młodzieżowo - dziecięcego zespołu góralskiego. Otwarcia Zlotu dokonał i obrady poprowadził wiceprzewodniczący KTP ZG PTTK – Włodzimierz Majdewicz. Organizatorzy przygotowali kilka ciekawych wycieczek autokarowych. Imprezie towarzyszyły interesujące prelekcje, wystawy i giełda krajoznawczo - kolekcjonerska.
W części roboczej Zlotu pracowano w czterech zespołach problemowych. Jeden z nich zajmował się szeroko pojętą problematyką nizinnych szlaków znakowanych. Inny sprawami Regulaminów OTP i szkoleniem Przodowników Turystyki Pieszej. Zespół problemowy Nr.1 zajmował się tym razem dwoma odrębnymi zagadnieniami, w związku z tym pracę zespołu podzielono na dwie części. W części pierwszej prowadzonej przez Włodzimierza Majdewicza zajmowano się tematyką historyczną w imprezach pieszych. W podsumowaniu dziesięcioletniego okresu prac zespołu "historycznego" stwierdzono, że zaowocował on kilkoma udanymi ogólnopolskimi akcjami, które w sposób znaczący wpłynęły na podniesie poziomu krajoznawczego imprez turystyki pieszej organizowanych przez komórki terenowe. Prace KTP ZG inspirowały jednostki terenowe do podjęcia wielu cennych lokalnych inicjatyw. Pozytywnie oceniono inicjatywę KTP ZG zorganizowania ogólnopolskiej akcji poświęconej tematycznie 50-rocznicy powołania Armii Krajowej i wydania odznaki turystycznej "SZALAKAMI ARMII KRAJOWEJ". Zebrani przekazali szereg istotnych sugestii dotyczących jej regulaminu.
W związku z przypadającym w 1992 czterdziestoleciem funkcjonowania Odznak Turystyki Pieszej /1952-1992/ wystąpiono z propozycją wydania okolicznościowej odznaki "40 lat OTP". Powyższe wnioski przedstawione zostały w takcie kończących Zlot obrad plenarnych. Propozycje te spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników XXXIV Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej.
Część drugą prowadzoną przez Stanisława Grosa poświęcono imprezom centralnym, które maja być organizowane w najbliższych latach. W trakcie obrad ustalono, że na kolejne OWRP w 1992 roku zapraszają 400 osób Koledzy z Koszalina, przygotowano ciekawe trasy zakończenie imprezy odbędzie się prawdopodobnie w Darłówku. Koledzy reprezentujący Legnicę podejmą się organizacji XXXV Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. Bezpośrednim organizatorem Zlotu będzie Oddział PTTK w Jaworze. Organizatorzy są w stanie przyjąć 120 osób. Przewidywany termin Zlotu to 18-20 IX 1992.
W ostatnim dniu Zlotu podsumowano pracę zespołów problemowych. Odznaki i legitymacje Honorowym Przodownikom Turystyki Pieszej wręczał Władysław Gwardys – wiece przewodniczący KTP ZG PTTK.

Honorowi Przodownicy Turystyki Pieszej mianowani w 1991 roku: Konrad Bielecki - Radom, Józef Janeczko - Oświęcim, Tadeusz Klocek- Góra, Włodzimierz Majdewicz -Warszawa, Franciszek Majewski - Bytom, Lesław Mierka- Legnica, Stanisław Niewiadomski-Warszawa, Zofia Nawodna - Łódź, Kazimierz Nowacki- Kraków, Jan Rypalski - Oświęcim, Zofia Topolska -Łódź, Józef Witkowski - Olsztyn, Zbigniew Wyżga - Kraków, Witold Zelent -Lipiński-Lublin, Jadwiga Zwierz -Warszawa.


Szczyrk 22 września 1991 r.
Fot. Ze zbiorów Romualda Cholewy.


Grupa uczestników XXXIV Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Szczyrku. Od lewej Barbara Zielińska, Józefa "Ziuta" Hunek, Teofil Ligenza vel Ozimek, Danuta Kublikowska, Włodzimierz Majdewicz, Helena Mączewska, Maria Majdewicz, Bogusław Wall, poniżej NN, Janusz Krawczyk, Andrzej Sikorski, Danuta Boguszewska.

Fot. Danuta Boguszewska


Komandorem tego udanego i najwyżej z dotychczasowych położonego nad poziomem morza Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej był znany działacz PTTK, zarazem krajoznawca-filatelista Kolega Florian Waligórski.


Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.