39 OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODWNIKÓW
TURSYTYKI PIESZEJ
"KWIDZYN 96"
Zlot odbywał się w dniach 20-22.09.1996 r. w Kwidzynie. Imprezę otworzył i obrady prowadził Wiesław Karger - przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Po wysłuchaniu referatów krajoznawczych i obiedzie odbyła się część robocza spotkania. Licznie zebrani entuzjaści "Zespołu historycznego" zajmowali się wiodącym tematem obrad " Historia Polski w warsztacie krajoznawczym Przodowników Turystyki Pieszej". Odbyły się również spotkania robocze zespołów zajmujących się szkoleniem kadry, weryfikacją OTP interpretacją Regulaminów OTP.
W drugim dniu Zlotu odbyły się autokarowe wycieczki krajoznawcze. Uczestnicy Zlotu przez uczestnictwo w wycieczkach spełnili wymogi regulaminowe koniczne dla zdobycia Regionalnej Odznaki "Miłośnik Ziemi Elbląskiej" w stopniu popularnym i brązowym. W niedzielę po śniadaniu podsumowano pracę zespołów roboczych prezentując wyłonione wnioski. W imieniu KTP ZG PTTK ogłoszono rozpoczęcie przygotowań do zbliżającej się 90. rocznicy pierwszej zbiorowej wycieczki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, która na początku czerwca 1907 roku od strony Wisły dotarła do Puszczy Kampinoskiej.
Z entuzjazmem przyjęto ogłoszony w czasie obrad plenarnych komunikat KTP ZG PTTK o zamierzonej edycji stałej "ODZNAKI SZLAKIEM ALEKSANDRA JANOWSKIEGO" jako podsumowania obchodów 90. rocznicy pierwszej zbiorowej wycieczki PTK w 1907 r.

Odznaki i Dyplomy Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej w 1996 r. otrzymali: Danuta Aszyk z Elbląga, Tadeusz Grzesiak z Ostrowa Wielkopolskiego, Roman Jojko z Siemianowic Śląskich, Roman Klim z Gdańska, Aniela Kornaszewska z Ostrowa Wielkopolskiego, Jan Lechendro z Bielska Białej, Józef Piotrowicz z Gdańska, Emil Pytko z Gdyni, Antonina Sobierajska z Jeleniej Góry, Walter Szydło z Bytomia oraz Tadeusz Zombrit z Płocka.

Organizatorami tego udanego w powszechnej opinii Zlotu był zespół działaczy z Oddziałów PTTK w Elblągu i miejscowego Kwidzynie pod prężnym kierownictwem Jerzego Rudnika. Zastępcą komandora 39 Ogólnopolskiego Zlotu był Marian Tomaszewski z Elbląga.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz
Na kwaterze, od lewej Ryszard Głuszk, Jadwiga Zwierz, Jadwiga Garapich, Teresa Trębala, Wacław Polcer, Maria Burchardt, Paweł Kowalczyk, Andrzej Sikorski.
Od lewej Andrzej Sikorski,. Anna Andrusikiewicz, Eugenia Wdowicka, Maria Burghardt, Włodzimierz Majdewicz.


Od lewej Jadwiga Zwierz, Andrzej Sikorski, Włodzimierz Majdewicz, Anna Andrusikiewicz.


Włodzimierz Majdewicz i Jadwiga ZwierzOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.