XLIII OGÓLNOPLSKI ZLOT PRZODWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ ZIEMIA LUBELSKA
Nałęczów 22-24 września 2000
W dniach 22-24 września 2000 roku odbył się po raz czterdziesty trzeci Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Organizacją imprezy na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK i pod jej patronatem zajął się zespół złożony z działaczy Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, Oddziału PTTK w Nałęczowie i Oddziału PTTK w Puławach. Zlot zlokalizowano w uzdrowisku Nałęczów.
Zgodnie z utrzymującą się od 1978 roku tradycją, trzykrotnym uderzeniem laski Zlot otworzył przewodniczący KTP ZG PTTK Włodzimierz Majdewicz.


22.09.2000 r. rozpoczęcie Zlotu. Osoby rozpoznane: Konrad Bielecki, Ryszard Kuntze, burmistrz Nałęczowa, Włodzimierz Majdewicz.


22.09.2000 r. rozpoczęcie Zlotu. Osoby rozpoznane: Władysław Gwardys, Andrzej Stróżecki, Anna Andrusikiewicz, Jadwiga Garapich, Danuta Borkowska, Zofia Zachman, Józef Tokarz.


W części roboczej Zlotu obradowano w zespołach zajmujących się tematyką historyczną w imprezach turystyki pieszej, organizacją imprez centralnych, znakowaniem szlaków, szkoleniem i regulaminami OTP I PTP. Po raz pierwszy w ramach zespołów problemowych dyskutowano o pracy przodowników turystyki pieszej – nauczycieli w środowisku młodzieży szkolnej, kierowanie tym zespołem powierzono Włodzimierzowi Szafińskiemu. Po raz trzeci KTP ZG PTTK zorganizowała w trakcie Zlotu egzamin dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej i dala przodowników III-st. rozszerzających uprawnienia na kolejne regiony. Przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego była Teresa Trębala. W skład zespołu wchodzili: Ryszard Bałabuch, Stanisław Łuć, Jadwiga Garapich i Maria Tkaczyńska. Drugi dzień Zlotu wypełniły ciekawe wycieczki krajoznawcze. Ostatniego dnia przedstawiono wnioski wynikające z obrad w zespołach problemowych. Przewodniczący KP ZG PTTK wręczył odznaki i legitymacje następującym nowo mianowanym Honorowym Przodownikom Turystyki Pieszej: Stanisław Babula z Tarnowa, Cscze.
24.09.2000 r. Terasa Trębala i Włodzimierz Majdewicz wręczajš odznaki i legitymacje nowym przodownikom turystyki pieszej (kol. Przemysław Mikołajczak z Międzyrzecza - pierwszy plan; Andrzej Marcinkowski z Polic drugi plan

24.09.2000 r. Ostanie chwile przed zakończeniem Zlotu w Nałęczowie.

Ogólnopolski Zlot w Nałęczowie był imprezą udaną, w pamięci uczestników pozostanie na długo ognisko zlotowe i rozśpiewana miejscowa młodzież turystyczna.
Na zakończenie imprezy wśród zebranych prowadzono kwestę na witraże z wizerunkami Odznaki Turystyki Pieszej, przeznaczone dla Kaplicy PTTK w Kościele na ulicy Conrada w Warszawie. Komandorem Zlotu był kol. Andrzej Suski. Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.