44 OGÓLNOPOLSKI ZLOT
PRZODWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
SZCZECIN 2001
Pierwszy w nowym tysiącleciu, Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 21-23 września 2001 r. w Szczecinie. Był to 44. Zlot w historii tych imprez. Na dworcu PKP witał nas baner ze znakiem PTTK i punkt informacyjny. Bazę imprezy zlokalizowano na terenie Zespołu Szkół Elektryczno-Ekonomicznych. Po śniadaniu, co pół godziny grupy zlotowiczów wyruszały z przewodnikami na zwiedzanie miasta. Przed oficjalnym otwarciem Zlotu uczestnicy podziwiali występ młodzieżowego Zespołu Pieśni Tańca Ziemi Szczecińskiej. Zlot otworzył Włodzimierz Majdewicz - przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, który przedstawił działalność Komisji w ostatnim roku. Następnie wysłuchano trzech referatów; "Pięćdziesiąt lat PTTK na ziemi zachodniopomorskiej", "Święty Otton z Bambergu-apostoł Pomorza", "Cystersi na Pomorzu Zachodnim".
Po obiedzie pracowano w sześciu zespołach problemowych.
  1. Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej. W Obradach uczestniczyło 36 osób, prowadził Andrzej Suski.
  2. Nowelizacja Regulaminów OTP i przodownika TP. Uczestniczyło 21osób prowadził Henryk Antkowiak.
  3. Szkolenie przodowników turystyki pieszej. W pracach zespołu udział wzięło 17 osób przewodniczyła Teresa Trębala.
  4. Działalność klubów turystyki pieszej i klubów przodowników turystki pieszej. W zespole obradowało 17 osób prowadził Andrzej Stróżecki.
  5. Nizinne szlaki piesze i znakarze. Uczestniczyło 26 osób prowadził Konrad Bielecki.
  6. Działalność nauczycieli - przodowników turystyki pieszej w środowisku szkolnym. W dyskusji uczestniczyło 15 osób pod przewodnictwem Włodzimierza Szafińskiego.

Wieczorem zapłonęły ogniska, stanęły stoły i ławki, w świetnej atmosferze biesiadowano i śpiewano do późnych godzin a niektórzy podobno wytrwali do świtu. Kolejny dzień Zlotu wypełniły wycieczki krajoznawcze. Dla uprzednio zarejestrowanych odbył się zorganizowany przez KTP ZG PTTK egzamin na rozszerzenia uprawnień terenowych. Nazajutrz rankiem zlotowicze uczestniczyli w mszy świętej. Po śniadaniu przedstawiono plon pracy zespołów problemowych i program obchodów 50-lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK przypadających w roku 2002. Następnie przewodniczący KTP ZG PTTK wręczył odznaki i dyplomy nowo mianowanym Honorowym Przodownikom Turystyki Pieszej.

Honorowi Przodownicy Turystyki Pieszej mianowani w 2001 r.: Kazimierz Bromer z Lublińca, Stanisław Kowalewski z Opola, Ryszard Bielecki z Krakowa, Mieczysław Tokarski z Włodawy, Stefan Chodyko ze Szczecina, Olgierd Wacławik ze Szczecina, Apolonia Stasińska ze Szczecina.

Uczestnik wszystkich dotychczasowych 44 Zlotów, Honorowy Członek PTTK ks. prał. dr, Jerzy Pawlik wystąpił z inicjatywą powołania Klubu Bywalca Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej. Ustalono proste zasady przynależności. Członkiem Klubu może zostać uczestnik minimum 15 Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej. Inicjatywę przyjęto z entuzjazmem i powszechnym aplauzem. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na tablicę pamiątkową upamiętniającą zmarłych w latach 1952-2002 Przodowników Turystyki Pieszej. Komandorem imprezy była kol. Danuta Borkowska, wspierał ją Prezes Oddziału PTTK w Szczecinie kol. Jerzy Winsze. Uczestnicy Zlotu w Szczecinie zgodni byli w ocenie imprezy, uznając jej wysoki poziom organizacyjny.
KTP ZG PTTK. Stoją od lewej Stanisław Łuć, Włodzimierz Majdewicz, Jadwiga Zwierz, Teresa Trębala, Jadwiga Garapich, Konrad Bielecki, Andrzej Stróżecki, Romuald Cholewa, Henryk Antkowiak, niżej Maria Tkaczyńska, Ryszard Bałabuch, Elżbieta Nowak, Beata Musiałowska.


Danuta Borkowska, Włodzimierz Majdewicz, Jerzy Winsze, ks. prał. dr. Jerzy Pawlik - Członek Honorowy PTTK.


Szczecin 21.09.2001. Od lewej Jadwiga Garapich, Jadwiga Zwierz, Roman Cholewa, Konrad Bielecki.


Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny.


22.09.2001. Na wycieczce w Przelewicach i Stargadzie Szczecińskim. Maria Tkaczyska, Włodzimierz Majdewicz, Teresa Zielińsk, Barbara Kalinowska.


22.09.2001. Na wycieczce w Przelewicach i Stargadzie Szczecińskim. Barbara Kalinowska, Teresa Trębala, Włodzimierz Majdewicz, i Jadwiga Garapich

Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.