UWAGA !!! UWAGA !!!

Szanowni Koledzy!

W piśmie rozesłanym do oddziałów poinformowaliśmy o zwołaniu Krajowej Narady Aktywu Turystyki Pieszej załączając jednocześnie regulamin KNATP przyjęty przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK nie czekając na jego konieczne zatwierdzenie przez Zarząd Główny, ze względu na upływający czas.

W dniu 19 października 2013 roku Zarząd Główny PTTK zatwierdził regulamin narady piechurów zmieniając jednak jej oficjalną nazwę. Brzmi ona: Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Pieszej.
W związku z tym zamieszczamy Uchwałę Zarządu Głównego nr 8/XVIII/2013 wraz z załącznikiem - regulaminem zatwierdzonym przez ZG oraz z poprawioną wersją zaświadczenia wyboru delegata (na KKATP).

Bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę tych zmian, a szczególnie o zgłaszanie delegatów na druku nowego wzoru. Oddziały które już nadesłały zgłoszenia prosimy o ponowne wystawienie zaświadczenia na druku nowego wzoru w celu uniknięcia wątpliwości proceduralnych podczas KKATP. Przepraszamy jednocześnie za powstałe zamieszanie i kłopoty z tym związane.

Przewodniczący KTP ZG PTTK Stanisław Łuć

Konferencja Aktywu Turystyki Pieszej odbędzie się w sobotę 23 listopada 2013 roku godzina 11:00, w Sali Konferencyjnej gmachu Zarządu Głównego PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie.


Dokumenty:
Uchwała ZG PTTK W formacie pdf ,
Regulamin KKATP W formacie pdf ,
Zgłoszenie delegata na Konferencje Aktywu Turystyki Pieszej W formacie doc

Zgłoszenie kandydata do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTKW formacie doc

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.