Tezy zespołów pracujących w czasie 57. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej - Gniezno 2014 - w dniu 12.09.2014


Zespół nr 1
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej

 1. Informacja o przebiegu akcji "PTTK w 150 rocznicę Powstania Styczniowego"
  • Informacja na podstawie relacji nadsyłanych do KTP ZG.
  • Informacje przedstawicieli komórek terenowych obecnych na Zlocie
  • Określenie zasięgu akcji i charakterystyka rodzaju podejmowanych działań.
 2. Informacja o przygotowaniach do podsumowania akcji "W 150 rocznicę Powstania Styczniowego".
 3. Akcja PTTK w 100 rocznicę wymarszu Legionów Józefa Piłsudskiego.
 4. 60 rocznica śmierci gen Mikołaja Wisznickiego 1954 – 2014.
 5. Informacje przedstawicieli komórek terenowych o lokalnych imprezach pieszych popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
 6. Nowy blok tematyczny na stronie internetowej KTP ZG PTTK w dziale "NASZE MUZEUM" - Historia znakowania pieszych nizinnych szlaków turystycznych PTTK.
 7. Miejsce tematyki historycznej we współczesnych imprezach pieszych. (dyskusja).
 8. Sposób dalszych prac zespołu "Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej "- propozycje i sugestie działaczy.
Wybrane rocznice przypadające w roku 2015 roku
140 – rocznica śmierci Piotra Wysockiego (6 stycznia 1875)
100 - rocznica bitwy pod Gorlicami (2-5 maja 1915)
100 - rocznica bitwy pod Kamionką (4-7 maja 1915)
100 - rocznica bitwy pod Konarami (16-25 maja 1915)
100 - rocznica bitwy pod Klimontowem (22 maja 1915)
100 - rocznica bitwy pod Jastkowem (31 lipca - 3 sierpnia1915)
95 - rocznica Wojny 1920 roku.
95 - rocznica Bitwy Warszawskiej 1920.
95 - rocznica II Powstania Śląskiego
70 - rocznica Przełamania Wału Pomorskiego (1-2 lutego 1945)
70 - rocznica Zakończenia II wojny światowej (9 maja 1945)


Zespołu ds. Szkoleń, Egzaminów i Regulaminów

 1. Rola przodownika turystyki pieszej w perspektywie 20 lat XXI wieku.
 2. Umożliwienie szkolenia młodych turystów (przed 18 -tym rokiem) poprzez zorganizowanie oddzielnej trasy 7-dniowej na OWRP. Nauka posługiwania się GPS na trasie pieszej.
 3. Propozycje sprzętu jaki należy zabierać na OWRP
 4. Egzaminy testowe-poprawa jakości i różnorodności pytań uzależniona jest od powiększenia bazy pytań do generowania testów .
 5. Elektroniczna ewidencja PTP -obecnie jest 1062 wprowadzonych ankiet-prośba o przesyłanie wypełnionych ankiet.
 6. Przygotowanie kandydatów do egzaminów: Oddziałowe Komisje TP powinny udzielić wszelkiej pomocy łącznie z egzaminem praktycznym kandydatom na MPTP i PTP oraz na rozszerzenie uprawnień.
 7. Wnioski i uwagi do Regulaminów PTP i OTP


Zespołu ds. Szlaków i Znakarzy

 1. Uwagi do obowiązującej instrukcji.
 2. Weryfikacja znakarzy i stan ewidencji.
 3. Termin składania wniosków na dofinansowanie prac znakarskich w 2015 roku.
 4. Weryfikacja szlaków.
 5. Centralny Kurs Znakarzy.
 6. Wymagania dla kandydatów dla znakarzy.


Zespołu ds. imprez centralnych

 1. Przepisy prawne obowiązujące organizatorów Zlotów Przodownickich jak i OWRP.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych przy organizacji w/w imprez.
 3. Programowanie imprez centralnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich realizacji oraz posiadanych zasobów finansowych.
 4. Planowanie baz noclegowych (biwaków).
 5. Udział grup młodzieżowych w OWRP, szczególne wymagania wobec organizatorów.
 6. Uwagi i spostrzeżenia do organizatorów imprez.
 7. Propagowanie imprez poprzez internet oraz akcję ulotkową.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.