TEZY DO DYSKUSJI W ZESPOŁACH PROBLEMOWYCH
Ogólnopolskiego Zlotu PTP
RZESZÓW 2015


Zespół dyskusyjny nr 1
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej
 1. Refleksje na temat przebiegu i podsumowania akcji "PTTK w 150 rocznicę Powstania Styczniowego". Ocena zasięgu akcji, charakterystyka rodzaju podejmowanych działań i stopień zaangażowania działaczy (dyskusja).
 2. Informacje przedstawicieli komórek terenowych o imprezach pieszych, nowych odznakach i innych przedsięwzięciach popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
 3. Miejsce tematyki historycznej w aktualnych i przyszłych działaniach PTTK, rola przodowników turystyki pieszej (dyskusja).
 4. Popularyzacja tematyki historycznej na łamach biuletynu "Piechur" i witryny internetowej KTP ZG PTTK.
 5. Zadania zespołu "Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej", usprawnienie działań zespołu - propozycje i sugestie działaczy (dyskusja)
 6. Rok 2016 pora szczególnych rocznic.
Wybrane rocznice w 2016 roku:
1050 - rocznica Chrztu Polski. (966)
110 - rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906)
95 - rocznica III Powstania Śląskiego (2/3.05. 1921)
170 - rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza (5.05.1846) oraz 100 - rocznica śmierci urodzin Henryka Sienkiewicza (15.11.1916)
150 - rocznica urodzin Aleksandra Janowskiego (20.10.1866)
135 - rocznica urodzin Mieczysława Orłowicza (17.12.1881)
95 - rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (22.01.1921)
75 - rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych (15/16.02.1941)

Zespół prowadzi kol. Włodzimierz Majdewicz

Zespół dyskusyjny nr 2
ds. Szlaków i Znakarzy
 1. Wojewódzkie spotkania Znakarzy Szlaków Nizinnych PTTK,
 2. Weryfikacja szlaków i grup znakarskich,
 3. Weryfikacja znakarzy i stan ewidencji,
 4. Termin składania wniosków na dofinansowanie prac znakarskich w 2015 roku,
 5. Centralny Kurs Znakarzy,
Zespół prowadzi Kol. Daniel Nazaruk, Bartosz Leoniak

Zespół dyskusyjny nr 3
ds. Szkoleń, Egzaminów i Regulaminów
 1. Jak widzimy się w przyszłoœci - rola przodownika turystyki pieszej.
 2. Pozyskiwanie i szkolenie nowych PTP.
 3. Elektroniczna ewidencja PTP - obecnie jest 1242 wprowadzonych ankiet-proœba o przesyłanie wypełnionych ankiet.
 4. Przedstawienie prezentacji o Przodowniku Turystyki Pieszej.
 5. Wnioski i uwagi do Regulaminów PTP i OTP
Zespół prowadzi kol. Elżbieta Nowak, Marcin Czerwiński

Zespół dyskusyjny nr 4
Imprezy centralne turystyki pieszej.
 1. Szczegółowa analiza Poradnika Organizatora OWRP opracowanego przez kol. Andrzeja Stróżeckiego oraz kol. Ryszarda Bałabucha. Zaproponowanie ewentualnych uwag i poprawek.
 2. Długość odcinków dziennych przejść na poszczególnych etapach OWRP i jego wpływ na realizację programu krajoznawczego imprezy.
 3. Uwagi dotyczące programu imprez centralnych ze szczególnym uwzględnieniem dnia ich zakończenia. Dostosowanie ich do środków komunikacji międzymiastowej (czasu odjazdów autobusów, pociągów itp.)
 4. Dyskusja na temat sposobu pozyskiwania organizatorów Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej PTTK oraz Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdów Pieszych.
 5. Wprowadzenie przez KTP ZG specjalnego dyplomu dla Oddziału (Oddziałów) organizatorów w/w imprez jako formy stałego podziękowania.
Zespół prowadzi kol. Zdzisław Gostomski


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.