POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ STOŁECZNY im. A. JANOWSKIEGO W WARSZAWIE
KOMISJA TURYSTTYKI PIESZEJ

XLII Rajd Pieszy im. A. Janowskiego
Stara Dąbrowa
2-3.06.2007


Rok 2007 jest dla turystyki pieszej rokiem szczególnym. Bowiem obchodzimy Setną Rocznicę Pierwszej Zbiorowej Wycieczki do Puszczy Kampinoskiej do Starej Dąbrowy. Tę pierwszą historyczną wycieczkę pieszą wspólnie poprowadzili Aleksander Janowski i Kazimierz Kulwieć. XLII Rajd Pieszy im. Aleksandra Janowskiego nawiązuje do tej rocznicy. Wszystkie trasy rajdu prowadzą po terenach Puszczy Kampinoskiej do Starej Dąbrowy. Główne uroczystości rocznicowe zaplanowane są przy Kamieniu-pomniku upamiętniającym to wydarzenie. Rajd jest dwudniowy z noclegiem w Starej Dąbrowie na terenie Chorągwianej Szkoły Instruktorów Komendy Stołecznej ZHP. Organizatorzy zapraszają wszystkich turystów do udziału w rajdzie i uroczystościach rocznicowych. Poniżej zamieszczamy relację z tej historycznej już wycieczki pióra K. Sporczyńskiego.

DO PUSZCZY KAMPINOSKIEJ


Puszcza Kampinoska - puszcza pod Warszawą! Cóż za odkrycie! Czterysta osób, żądnych wrażeń, tłoczy się na przystani. Niebawem "Kopernik" i "Nadwiślanin" dają znak do pożegnania. Przeciągły ryk syren odbija się echem w murach Powiśla. Po chwili znikają mury, znikają mosty; dwie smugi czarnego dymu snują się pośród żółtych wybrzeży. Na pokładach obu statków rojno, gwarno, wesoło.      Daleko jeszcze do puszczy? Ot, godzina żeglugi. Nie, nie godzina, jeszcze dwie godziny! Wreszcie, po mimowolnych przystankach na mieliźnie, stajemy u brzegu. Ani mostka, ani podjazdu, ani ludzkiej siedziby. Nic to: podróżni zbiegają, zeskakują i niebawem wybrzeże roi się od żwawych gromadek. Przez zarośla, wydmy, pagórki, snują się do owej "puszczy". Takiego korowodu nie widziały te strony. Wężem długim na pół wiorsty przedzierają się wędrowcy, mijają wioski i osady i robią odkrycia niebywałe. Oto bez granicy, bez formalności, znaleźli się w........Niemczech.
     W Niemczech? Wprawdzie nie tych "politycznych", ale w koloniach niemieckich na naszej ziemi. Istna to oaza na wstępie do puszczy. Gdzie ujrzysz schludny domek, sad porządny, ziemi sporej szmat spory, powita cię gospodarz Niemiec. Dookoła zaś niskie, ciasne, brudne rozsiadły się nasze strzechy włościańskie, na glebie lichej, na piaskach, na glinach. Umieli Niemcy wybrać co lepsze, umieją dbać o swą mowę ojczystą, bo wielu osiadłych tu od dawna, zaledwie słabo mówi po polsku. Ukazują się pierwsze sosenki, dalej las coraz gęstszy. Z namaszczeniem wkraczamy do owej "puszczy. Dróżki i ścieżki giną w gęstwinie zaiste można by tu całemi dniami błądzić i nie wybrnąć. Milowa połać porosła starą sosną, gdzieniegdzie kępy olszyny zdradzają bagienka; wzgórza i dolinki, wszystko zadrzewione, tylko z rzadka zieleni się jakaś łączka. Na wzgórzach wszędzie przezierają piaski, a drogi i ścieżki znaczy już z dala jednostajna, żółta smuga; brnie się tu w piachu po kostki, a koła na "gościńcu" wrzynają się po osie.
     To puszcza? Tak, to dawna puszcza Kampinoska. Niegdyś, nie tak dawno jeszcze przed dwustu laty, olbrzymie dziewicze bory i moczary ciągnęły się stąd poza Wisłę i Narew aż do puszcz Myszynieckich i Augustowskich.
     Dziś pozostały z nich resztki, przepadły żubry, łosie, dziki, a bodaj i wilki. Kampinos, owo serce puszczy dawniejszej, leży dziś na uboczu, a zwarta połać lasów, które by dziś pompatycznie tylko "puszczą" nazwać obejmuje zaledwie jakieś dwie mile / środek obszaru między Błoniem, Sochaczewem, Czerwińskiem i Zakroczymiem /.
     To puszcza? pyta zgryźliwie ktoś z uczestników; tamten znów sarka, że się zawiódł. Widać są ludzie, którzy na serio myśleli, że Towarzystwo Krajoznawcze dokonało cudu: odkryło pod Warszawą jakąś krainę dziką, bezludną.      Kto jednak lubuje się w naszej przyrodzie, komu jest miła zieleń lasów mozajka lasów i krzewów i trzęsawisk, strzech, pól i sadów, okolonych borem, niech jedzie do puszczy Kampinoskiej. Kto miłuje badania przyrodnicze, zbiera okazy roślin i zwierząt znajdzie tu zajęcia niemało. Kto wreszcie nie jest mizantropem, kto chce wiedzieć, jak żyje lud na pustkowiu, niech jedzie do puszczy Kampinoskiej. Gwarnie, wesoło szły raźnie zwarte gromadki, z pieśnią na ustach, z dobrym słowem dla chłopa, z uprzejmością, uczynnością jedni dla drugich..... A wszystkim było dobrze, tak swojsko! Młodzież i starsi, chłopcy i dziewczęta, ludzie różnego stanu i zawodu, wszyscy czuli się tutaj dziećmi jednej ziemi, tej ziemi, którą tu poznać przyszli.
     Wdzięczność należy się Towarzystwu Krajoznawczemu za tę pierwszą wielką wycieczkę, za tę pobudkę do poznania kraju, za to zjednoczenie duchowe wśród ludzi. Wdzięczność należy się głównym kierownikom / pp. Janowskiemu i Kulwieciowi / za dzielne prowadzenie wędrówki, za ich zabiegliwość, trudy, no i za wytrwałość, z jaką udzielali wskazówek każdemu z uczestników.

K. Sporczyński


Wszystkie poprzednie rajdy prowadziły po pięknych i ciekawych rejonach Mazowsza i Podlasia, bogatych w zabytki architektury i pomniki przyrody.

Poniżej przypominamy miejsca zakończenia czterdziestu jeden rajdów pieszych im. A. Janowskiego.
I1966 r. Czersk n/Wisłą
II1967 r. Stara Dąbrowa
III1968 r. Podzamcze
IV1969 r. Kompina
V1970 r. Brok n/Bugiem
VI1971 r. Skuły
VII1972 r. Sinołęka
VIII1973 r. Bolimów
IX1974 r. Kołbiel-Sępochów
X1975 r. Równe
XI1976 r. Radziejowice
XII1977 r. Stara Dąbrowa
XIII1978 r. Sieczychy
XIV1979 r. Pilica n/Pilicą
XV1980 r. Radachówka
XVI1981 r. Miedniewice
XVII1982 r. Złaków Borowy
XVIII1983 r. Stara Huta
XIX1984 r. Naruszewo
XX1985 r. Gołotczyzna
XXI1986 r. Kuflew
XXII1987 r. Rybitew
XXIII1988 r. Młochów
XXIV1989 r. Górki
XXV1990 r. Osieck
XXVI1991 r. Strachówka
XXVII1992 r. Wólka Kikolska
XXVIII1993 r. Zieleniec
XXIX1994 r. Sokule
XXX1995 r. Gołębiówka
XXXI1996 r. Teresław
XXXII1997 r. Stara Dąbrowa
XXXIII1998 r. Gołębiów
XXXIV1999 r. Wieliczna
XXXV2000 r. Regut
XXXVI2001 r. Grabie
XXXVII2002 r. Sucha
XXXVIII2003 r. Porządzie
XXXIX2004 r Sulejów
XL2005 r Toruń/Goławic
XLI2006 r. KamieńczykREGULAMIN RAJDU


Organizator Rajdu

Organizatorem rajdu jest Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK im. A. Janowskiego we współpracy z Klubem Przodowników Turystyki Pieszej im. A. Michalskiej, Kołem Terenowym Śródmieście oraz Oddziałową Komisją Młodzieżową.

Kierownictwo Rajdu

Kierownik rajdu kol. Ryszard Dworzyński
Z-ca kierownika rajdu kol. Monika Pszczółkowska
Sekretariat rajdu kol. Jadwiga Garapich i kol. Szymon Wołkowicz
Kwatermistrz kol. Barbara Sikorska
Referat Weryfikacyjny OTP kol. Andrzej Łyziak
Konkurs krajoznawczy kol. Alicja Świątek
Giełda znaczków i pieczątek rajdowych kol. Andrzej Sikorski


Termin i miejsce Rajdu

Rajd odbędzie się w dniach 2-3.06.2007 roku.
Spotkanie uczestników rajdu odbędzie się w Starej Dąbrowie w Puszczy Kampinoskiej na terenie ośrodka szkoleniowego ZHP. Uczestnicy rajdu na metę przychodzą w godz. 13-14.30 i w tych godzinach będzie czynny sekretariat rajdu.

Program uroczystości

O godz. 15.00 przy Kamieniu - pomniku w Starej Dąbrowie upamiętniającym Pierwszą Zbiorową Wycieczkę w 1907 roku rozpoczną się uroczystości rocznicowe, które będą kontynuowane przy ognisku.
Przy ognisku oprócz śpiewów usłyszymy gawędę historyczną oraz prelekcję o Puszczy Kampinoskiej.

Zgłoszenia

Wpisowe na rajd wynosi 35 zł
- nocleg w namiocie własnym na terenie ośrodka ZHP

W ramach wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje:
- znaczek metalowy rajdowy
- znaczek metalowy VI Wycieczki Jubileuszowej
- stempel okolicznościowy
- nocleg we własnym namiocie
- dostęp do sanitariatów
- informator o rocznicy Pierwszej Wycieczki Zbiorowej
- pocztówki okolicznościowe
- gorący posiłek w sobotę


Wpisowe należy wpłacać do dnia 25.05.2007 na konto Oddziału Stołecznego PTTK im. A. Janowskiego ul. Podwale 23, Warszawa
BPH PBK S.A. O/Warszawa 09 1060 0076 0000 4010 4000 0201
Z dopiskiem Rajd Pieszy im. A. Janowskiego, trasa nr.........(podać numer trasy)
Jest możliwość wykupienia, bezpośrednio w Oddziale Stołecznym, noclegu w budynku za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.

Obowiązki uczestników Rajdu

- przestrzeganie Karty Turysty
- przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i przeciwpożarowych
- bezwzględny zakaz spożywania alkoholu
- bezwzględny zakaz palenia tytoniu w zabudowaniach gospodarczych

Wyposażenie turystów

Na rajd zabieramy wygodne obuwie, okrycie przeciwdeszczowe, żywność, mapę terenu, apteczkę, instrumenty muzyczne i dużo humoru.

Konkurs krajoznawczy

Zapraszamy uczestników rajdu do udziału w konkursie krajoznawczym. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Trasy rajdu
1. Trasa Komisji Turystyki Pieszej :
Nowiny - Posada Cisowe - Stara Dąbrowa długość 16 km
Zbiórka o godz. 6.00 na przystanku PKS Dworzec Gdański, odjazd autobusu godz. 6.10.
Kierownik trasy Janek Piotrowski

2. Trasa Koła Terenowego Śródmieście:
Leszno - Julinek - Łubiec - Nowe Budy - Stara Dąbrowa długość 11 km
Zbiórka o godz. 8.30 na przystanku autobusowym 719 na pętli Górczewska.
Odjazd autobusu o godz. 8.40
Kierownik trasy Ala Świątek

3. Trasa Komisji Młodzieżowej - Siedmiomilowe Buty:
Leoncin - Stara Dąbrowa długość 6 km
Zbiórka o godz. 9.45 na przystanku PKS Dworzec Gdański, odjazd autobusu godz. 10.10
Kierownik trasy Piotr Celiński

4. Trasa Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej:
Grochale Nowe - rez. Rybitew - Stara Dąbrowa długość 12 km
Zbiórka o godz. 8.40 na przystanku PKS Dworzec Gdański, odjazd autobusu godz. 8.55
Kierownik trasy Janusz Krysiak

Postanowienia końcowe:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- członkowie PTTK są ubezpieczeni NNW, muszą mieć opłacone składki PTTK
- uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
- obowiązek i koszt ubezpieczenia spoczywa na uczestnikach, którzy nie są członkami PTTK
- za szkody powstałe z winy uczestników, odpowiadają sami uczestnicy
- nieobecność na rajdzie nie zobowiązuje organizatorów do zwrotu
wpisowego i wydania materiałów rajdowych
- uczestnikom nie zapisanym na rajd, którzy zgłoszą się na trasy organizatorzy
nie gwarantują otrzymania materiałów rajdowych
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów rajdu.

Mile widziani są turyści innych dyscyplin, ale powinni mieć przygotowane i opracowane swoje trasy.

Do zobaczenia na trasach XLII Rajdu Pieszego im. A. Janowskiego

Organizatorzy

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.