Apel do wszystkich Oddziałów PTTK w Polsce powzięty z inicjatywy przodowników turystyki pieszej na 51. Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lublinie w dniu 12.09.2008 rokuSzanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
     Zbliżają się ważne wydarzenia w życiu naszego Towarzystwa: kolejny, już XVII Walny Zjazd PTTK w 2009 roku oraz VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie
we wrześniu 2010 roku. Każdy z nas wiąże z tymi spotkaniami duże oczekiwania i nadzieje.
     Przy udziale wszystkich członków i licznych sympatyków PTTK dokonajmy potrzebnego przełomu w zakresie krajoznawstwa i turystyki osób z niepełnosprawnością, które mogą - dzięki naszej pomocy - pojawiać się na ojczystych szlakach znacznie częściej niż miało to miejsce dotychczas.
     Zapraszając Takich Samych do udziału w pieszych i innego rodzaju wędrówkach, do przyrodniczej i historyczno-krajoznawczej penetracji różnych zakątków Polski - sprawimy, że nasze doznania będą potwierdzeniem najgłębszego wymiaru człowieczeństwa, a tym słabszym od nas - przyniesiemy niepowtarzalną radość z poznawania ojczystego kraju.
     Każdy członek PTTK, każde ogniwo Towarzystwa - może razem z osobami z niepełnosprawnością dokonać takich czynów, które przyniosą nam wszystkim niecodzienne wartości. Bo przecież - pamiętając o bogactwie dorobku i potencjału intelektualnego naszego Towarzystwa - podczas przemierzania w swoim życiu pieszych i krajoznawczych ścieżek nie możemy zapomnieć o innym człowieku...
Apelujemy do wszystkich, którzy swą wrażliwość i wyobraźnię twórczo ukształtowali podczas realizowania swoich krajoznawczo-turystycznych pasji, aby zdecydowanie poszerzyć udział osób z niepełnosprawnością w odkrywaniu szlaków pieszych, w rozwijaniu krajoznawczych fascynacji podczas wspólnego, bratniego wędrowania pod sztandarem PTTK.

Przewodnicząca
  
Przewodniczący
  
Przewodniczący
Rady ds. TON ZG PTTK
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
KTP ZG PTTK
Maria Maranda
Krzysztof R. Mazurski
Włodzimierz Majdewicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.