UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Egzamin odbędzie się dnia 23 listopada 2006 o godzinie 16.30 w lokalu Komisji w Warszawie, Rynek Starego Miasta 23.
Wnioski- zgłoszenia oraz ankietę o prowadzonych wycieczkach można uzyskać w każdy piątek w godz.17-18 w lokalu KTP przy Rynku Starego Miasta 23.
Zgłoszenia należy złożyć na miesiąc przed terminem egzaminu w Komisji TP w lokalu przy Rynku Starego Miasta 23.
Konieczne będą: książeczki OTP z weryfikacją odznak, legitymacja PTTK z opłaconymi składkami, rekomendacja macierzystego Koła, zdjęcie do legitymacji dla nowych przodowników.

                                                                                                      Komisja TP


Wyniki egzaminu rozszerzającego uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej oraz egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.