UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Zgodnie z kilkuletnią tradycją Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przy pomocy Oddziałowej KTP organizuje wiosenny egzamin dla przodowników i kandydatów na przodowników TP. Egzamin odbędzie się dnia 12 kwietnia 2007 o godzinie 16.30 w lokalu Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie, Rynek Starego Miasta 23.

Druki wniosku-zgłoszenia oraz ankietę o prowadzonych wycieczkach można uzyskać w każdy piątek w godz.17-18 w lokalu Oddziału przy Rynku Starego Miasta 23. Tam również (w wymienionych godzinach) należy złożyć wypełnione wnioski co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu. Konieczne będą: książeczki OTP z weryfikacją odznak, legitymacja PTTK z opłaconymi składkami. Od kandydatów na Przodowników TP wymagane są również: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego, rekomendacja macierzystego Koła (stwierdzająca predyspozycje i doświadczenie turystyczne kandydata) oraz zdjęcie do legitymacji.

                                                     
                                                 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTKWyniki egzaminu rozszerzającego uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej oraz egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.