EGZAMIN

rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK informuję o egzaminie dla Przodowników i kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej.

Egzamin odbędzie się 25 stycznia 2014 roku o godzinie 19.00 w Ścininawie w czasie Dolnośląskiej Narady Piechurów.

Wnioski – zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 31 grudnia 2013 do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK - Biuro Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00 - 075 Warszawa lub skan wniosku pocztą elektroniczną na adres - karolina.rukat@pttk.pl
Wnioski można pobrać ze strony Komisji www.ktpzg.pttk.pl TUTAJ

Na egzaminie konieczne będą: książeczki OTP z weryfikacją odznak, legitymacja PTTK z opłaconymi składkami, legitymacja PTP oraz w przypadku kandydatów - zdjęcie do legitymacji PTP.

                                                     
                                               Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTKPowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.