UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK woj. Kujawsko-Pomorskiego organizuje egzamin eksternistycznych dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich.
Egzamin odbędzie się w dniu 15 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41

Informacja dla kandydatów
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP Wnioski można pobrać TUTAJ potwierdzonego przez macierzystą OKTP / Oddział PTTK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r.
Osoby przystępujące do egzaminu winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką.
Kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP
Informacje i zapisy: Oddział Miejski PTTK w Toruniu ul. Piekary 41; telefon 56 62 229 21 - email om.pttk@gmail.com

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.