UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej

24 kwietnia 2015 r. Chełmno


Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie organizuje egzamin eksternistyczny na przodownika TP III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich w dniu 24 kwietnia br. o godz. 17.00 w siedzibie Klubu Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie przy ul. Biskupiej 16 (teren Jednostki Wojskowej).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wypełnionego wniosku o przyznanie/ rozszerzenie uprawnień PTP (wnioski do pobrania na stronie internetowej Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK TUTAJ potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2015 r. na adres:
Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej
os. Kopernika 2/60
86-200 CHEŁMNO


Osoby przystępujące do egzaminu winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP oraz zaświadczenie wydane przez macierzysty Oddział o ukończeniu szkolenia podstawowego.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.